Mötesplatser för äldre visade upp sig på seniordag

Kommunens öppna mötesplatser för äldre informerade om möjligheten till social samvaro och gemensamma aktiviteter på seniordagen.

Det finns ett tiotal mötesplatser som dagligen har verksamhet för dig över 65. Här kan du träffa andra och delta i olika aktiviteter. Alla är välkomna och du kommer och går som du själv vill. Att besöka möteplatserna är gratis, och aktiviteterna styrs av besökarnas önskemål. Därför finns det inget fast utbud, utan alla har möjlighet att påverka innehållet.
Läs gärna mer om var och en av mötesplatserna för äldre
Kontakta samordnaren för frivilligverksamhet om du vill veta ännu mer. Du når hen via kontaktcenter.