Parkeringsautomater stängs tillfälligt

Natten till den 23 januari stänger vi tillfälligt parkeringsautomaterna i de centrala delarna i Södertälje kommun. Orsaken är arbeten inför de nya avgiftstiderna som börjar gälla den 30 januari. Den 23 januari till den 30 januari kl. 02.00 är det avgiftsfritt att parkera i grön och blå zon.

De nya avgiftstiderna börjat att gälla i de centrala delarna av Södertälje den 30 januari. Natten till den 23 januari stänger vi parkeringsautomaterna för att kunna ändra skyltar och programmera om automaterna. Parkeringsautomaterna öppnar åter igen natten till den 30 januari kl. 02.00.

Under perioden den 23 januari till kl. 02.00 den 30 januari är det avgiftsfritt att parkera i grön respektive blå zon.

Den gröna och blå zonen sträcker sig från Tom Tits i norr till Södertälje C (pendeltågsstationen) i söder, och från Oxbacksleden i väster till Södertälje kanal i öster.
Här kan du få mer detaljerad information om bland annat parkeringsavgifter och betalzonerna: Parkeringsenheten Södertälje kommun

Det blir gratis parkering söndagar och helgdagar

I dag betalar du för att parkera mellan kl. 08.00 och 20.00 på vardagar. Lördagar, söndagar och helgdagar är betaltiden kl. 08.00–16.00. De nya avgiftstiderna är vardagar kl. 08.00–18.00, lördagar kl. 08.00–16.00, söndagar och helgdagar är det gratis att parkera.

Under tiden parkeringsautomaterna är stängda kommer trafikövervakningen att arbeta som vanligt i blå och grön zon. Det betyder att trafikövervakarna kommer att kontrollera att du följer de generella regler som gäller för parkering enligt trafikförordningen, exempelvis kan du bli bötfälld om du parkerar din bil trafikfarligt, där det är stoppförbud, för nära en korsning eller övergångsställe.