2017

Program för Östertälje station på samråd

2017-03-29

Programmet för området kring Östertälje station är på samråd mellan den 30 mars och 26 maj.

Syftet med programmet är att belysa olika möjliga sätt att utveckla området med bostäder och verksamheter samt att skapa en god livsmiljö.

Området består av Östertälje, Viksängen, villabebyggelsen i Rosenlund, Fornhöjden, Glasberga samt verksamhetsområdena Igelstaverket och Gärtuna.

Östertälje är ett utpekat område

Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen och Östertälje är ett av flera utpekade områden.

Du kan ta del av samrådet i Södertälje stadshus, Campusgatan 26. Information finns även på vår webbplats www.sodertalje.se/program/ostertalje.

Träffa politiker i Stadshuset

Den 18 april kl. 17.30–19.30 och den 15 maj kl. 17.00–19.00 kan du träffa politiker och tjänstemän i den inre utställningshallen i Stadshuset och få information om programmet.