Planprogram för Östertälje

Vy över Östertälje station

På sammanträdet i stadsbyggnadsnämnden den 16 juni 2020 godkändes Östertälje program med några justeringar. Den godkända handlingen av programmet samt justeringarna som gjordes efter nämndbeslutet finns att ta del av här på hemsidan under ”Programhandlingar”.