Träd avverkas i Igelsta strand

I april ska vi avverka träd i området Igelsta strand. Avverkningen är en förberedelse inför saneringen av marken, som vi planerar kommer igång senare under året.

JM ska bygga omkring 500 bostäder i Igelsta strand. Saneringen, som måste göras innan JM kan börja bygga, innebär att stora ytor av området måste grävas upp och därför behöver vi ta ned de allra flesta träden.

Men tre av dem anses extra värdefulla – en bok, en hästkastanj och en skogslönn. De finns i området nedanför skolorna, ned mot vattnet och dessa träd kommer vi att bevara.

Köra bort virket i vår

Vi kommer att köra bort virket från avverkningen under våren. Riset samlar vi ihop och lägger vid Nynäsvägen. I höst kör vi bort även det.

Nästa nyhetsbrev om Igelsta strand kommer i höst. Då har vi mer information om vad som händer med saneringen och utbyggnaden. Då vet vi även mer om vår tillståndasansökan för vattenverksamhet, saneringsbidrag och kommande upphandling av entreprenörer.

Har du frågor?

Om du har frågor om det planerade arbetet – hör av dig.

Talesperson, sanering: Mikael Pyyny, projektledare, 010-722 97 58, mikael.pyyny@wspgroup.se

Talesperson JM: Jacob Thorén, projektledare, 08-782 285 91, jacob.thoren@jm.se

Talesperson, projekt- och exploatering: Petra Hellsing, projektledare 08-523 068 49, petra.hellsing@sodertalje.se

Läs mer om Igelsta strand!