Vattnet stängs av för Slussgatan den 28/2

Tisdag den 28 februari lägger Sjöfartsverket om en del av en vattenledning i Slussgatan. Orsaken är att spontningen för den nya slussen har orsakat vibrationer och sättningar i Slussgatan.

När Sjöfartsverket lägger om vattenledningen och kopplar om vattnet blir restaurang Hebbevillan, Züblin etablering, Lotshuset, Kanalkontoret, Sjöfartsverkets driftenhet och besättning Candela utan vatten.

  • Omkopplingen sker kl. 06.00–09.00 tisdagen den 28 februari.

Bakgrund

Vid lunchtid på måndagen den 20 februari stoppades allt arbete vid Slussbygget.

Sjöfartsverket har börjat gräva den grop som ska användas för att bygga den norra slussporten. Det var i samband med spontningen av gropens väggar som det uppstod sprickor och sättningar i marken och på Slussgatan.

Om du vill veta mer – läs om Mälarprojektet på Sjöfartsverket webbplats

Om vad Mälarprojektet betyder på sikt för Södertälje: Södertälje sluss och kanala förnyas