Förberedelser för ny väg på Slussholmen

Mälarprojektets arbete på Slussholmen fortsätter och inom kort kommer träd som står på kullen på holmen att avverkas. Det är ett första steg i arbetet för den nya vägen mot Slussbron och den framtida parken.

Södertälje kommun kommer att ta över Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden, när Mälarprojektet är klart. Där kullen finns idag är det tänkt att den nya vägen, som leder över Slussholmen mot Slussbron, ska gå. Kommunen kommer även att anlägga ett parkområde.

Därför kommer kullen på Slussholmen schaktas bort framöver och då behöver träden som står på kullen avverkas inför schaktningen.

Läs mer om Mälarprojektet på Sjöfartsverkets hemsida

Läs mer om den nya parken på Slussholmen