Avgifter lokaler och anläggningar

Nya taxor och avgifter för lokaler och anläggningar för fritidsändamål är fattade. Kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja avgifterna från 2019.

Nya taxor och avgifter för lokaler och anläggningar för fritidsändamål med start 1/1-2019 är fattade. Kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja avgifterna generellt med 2% enligt (kpi-index från augusti 2018). Andra förändringar som har införts är bla:

-den 35%-rabatten för seniordamer försvinner.
-en ny träningsperiod med 0-taxa för barn och ungdomar i fotbollstältet.

Du hittar alla taxor i dokumentet "Taxor och avgifter 2019" som du hittar på lokalbokningens sida.