Den nya majoritetens samlade förslag till politisk organisation

Den nya majoriteten (Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) har kommunicerat ett samlat förslag till politisk organisation av nämnder och styrelser 2018-2022.

– I arbetet med att ta fram ett förslag på politisk organisation har vår utgängspunkt varit att bibehålla Södertäljes tradition av en bred politisk organisation, men att på samma gång utveckla och förbättra styrning och ledning. Jag anser att detta förslag samlat ger förutsättningar för en stabil och ändamålsenlig politisk styrning, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget till ny politisk organisation finns tillgängligt här. Ett formellt beslut fattas i kommunfullmäktige den 17 december.