Ett hus där sinnen får väckas och växa

Under sommaren har det skett stora satsningar på utemiljön hos dagverksamheterna på Artursberg (Björken-, Eken- och Olivens dagverksamheter) och Heijkensköldska (Åsen- och Heijkens dagverksamheter). En del av satsningen var att bygga ett efterlängtat växthus.

Genom de nya utemiljöerna så har personalen kunnat flytta ut aktiviteter till en miljö som inte präglas av vården och som stimulerar sinnen. Växthuset innebär dessutom att dagverksamheterna kan vistas utomhus längre in på hösten och tidigare under våren.

- Tanken och drömmen om ett växthus har funnits sedan långt innan jag blev enhetschef säger Lena Österlund resultatenhetschef för dagverksamheterna. Vi har länge arbetat med vår utemiljö, vi har fått en del växter, pergola och blomlådor. Men det fanns också en önskan om ett växthus. 

För att möjliggöra de nya uteplatserna och växthuset äskade dagverksamheten pengar ur Södertäljelyftet, som är en särskild satsning för att förstärka arbetet med att bygga Södertälje helt och hållbart. En inriktning är stimulerande miljöer på vård- och omsorgsboenden.

För de tre demensdagverksamheterna på Artursberg har växthuset en särskild stor betydelse förklarar Lena. 

- Nu ska brukare och personal ordna med lite planteringar så vi kan skörda smaker och dofter som man kommer ihåg.  Just smak och doft är något vi människor kommer ihåg länge, så det är sinnen vi jobbar mycket med att stimulera.