2018

Förslag från nya majoriteten: fria arbetskläder till personalen

2018-11-20

Två miljoner kronor avsätts för personalens arbetskläder i den nya majoritetens första gemensamma budget. Två av de verksamheter som berörs är äldreomsorgen och förskolan.

Satsningen kommer att innebära nästan en fördubbling av kommunens resurser för arbetskläder. Satsningen kommer att möjliggöra kommungemensamma riktlinjer och principer för alla verksamheter utifrån följande:

• Arbetskläder och arbetsskor som används dagligen ska vara personliga, i rätt storlek, med ombyten i tre uppsättningar för kläder och en för skor
• Arbetsgivaren ansvarar för att tvättning organiseras på lämpligt sätt på arbetsplatsen
• Arbetsgivaren står för kostnaden avseende arbetskläder, arbetsskor och tvätt
• Arbetskläder ska vara individuellt anpassade
• Arbetskläder ska profilera Södertälje kommun på standardiserat och enhetligt sätt avseende logotyp och färg
• Arbetskläder ska ha design och kvalitet som ger erforderlig komfort och skyddsnivå

Flera av verksamheterna i Södertälje kommun har sedan tidigare haft arbetskläder, men utifrån olika principer och av olika kvalitet. Under våren beslutade en enig kommunstyrelse att ge stadsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till gemensam standard för fria arbetskläder till personalen.

Den nya majoriteten kommer på kommunstyrelsen den 23 november att fatta beslut om de riktlinjer för gemensam standard för arbetskläder och arbetsskor som stadsdirektören föreslår efter sin utredning.

I Södertälje kommuns budget för 2019-2021 kommer nya majoriteten också fatta beslut om att de nya riktlinjerna ska få full finansiering.

– Förvaltningen har gjort en gedigen utredning och nu har vi möjlighet att skapa ordning och reda kring vad som ska gälla kring personalens arbetskläder. Det är dessutom en viktig signal att vårt första gemensamma budgetutspel handlar om att Södertälje ska vara en attraktiv kommun för vår personal, säger Boel Godner.

– Detta är ett led i att stärka personalens arbetsvillkor inom bland annat äldreomsorgen, vilket är och kommer att vara en viktig fråga både för Kristdemokraterna och för Södertälje kommun, säger David Winerdal.

– Centerpartiet har sedan lång tid lyft frågorna om fria arbetskläder för personalen och det är viktigt för oss att nu få möjlighet att genomföra detta tillsammans med övriga majoriteten, säger Tage Gripenstam.

– Södertälje kommuns personal ska ha bra förutsättningar till en väl fungerande arbetsmiljö och arbetskläderna är en viktig del, säger Hanna Klingborg.

Läs mer om ärendet till kommunstyrelsen