2018

Hjälp oss att hitta potthålen

2018-05-25

333. Så många potthål har kommunen hittills lagat i år! Just nu är det bråda tider för driftenheten på Samhällsbyggnadskontoret. Många så kallade potthål har uppstått efter vinterns temperaturväxlingar.

Men hur uppstår ett potthål?

Asfaltsvägarna mår dåligt när temperaturen skiftar mellan plus och minusgrader under dygnet. När det regnar letar sig vattnet ner i asfalten och när det senare på natten fryser till expanderar vattnet och spränger sönder asfalten. Även bra asfaltsvägar drabbas av detta.

Asfaltsskador och potthål åtgärdas av kommunens driftenhet och entreprenörer löpande, när vi får kännedom om skadorna. Kommunen åtgärdar de skador som uppstått på kommunens gator. Trafikverkets vägar, t.ex. E20 och E4, samt privata vägar åtgärdas inte av kommunen.

För att vi ska kunna reparera skadorna behöver vi känna till var de finns. Du kan hjälpa till att rapportera in skadorna! Beskriv felet, ange adress på den berörda platsen och ta gärna en bild på platsen som skickas med i felanmälan. Läs mer här om hur du lämnar en felanmälan.