Ny programförklaring för Campus Telge

Campus Telges samarbetsråd har beslutat om en ny programförklaring för 2009-2010. Målet är att göra Södertälje till en internationell studieort för minst 5 000 studenter. Satsningen ger flera nya näringslivsnära utbildningar med start redan till hösten.

Campus Telges samarbetsråd har beslutat om en ny programförklaring för 2009-2010. Målet är att göra Södertälje till en internationell studieort för minst 5 000 studenter. Satsningen ger flera nya näringslivsnära utbildningar med start redan till hösten.

Campus Telges samarbetsråd består av representanter för högskola, näringsliv och kommun och har bland annat till uppgift att förankra utbildningar efter näringslivets och regionens utvecklingsbehov. Samarbetsrådet drar även upp mål, planer och konkreta utvecklingsprojekt som ska göra Södertälje till en attraktiv studieort för minst 5 000 studenter från hela världen. Rådet har nu fattat beslut om inriktningen för de närmaste två åren i en programförklaring för Campus Telge.

Bland annat klubbades satsningar på nya utbildningar igenom. Till hösten 2009 planeras starten av ett ettårigt IT-program med inriktning på nätverk och IP-telefoni. Programmet genomförs av Mälardalens Högskola, som våren 2010 också planerar starten av ett sjuksköterskeprogram i Södertälje.

- Den gemensamma satsningen i programförklaringen från kommun, näringsliv och högskola är ett bra verktyg för att Södertälje på sikt ska bli en internationell studieort med en bredd av näringslivsnära utbildningar. Under 2009 tar vi flera viktiga steg närmare den visionen, säger Anna Wrangel, tf näringslivschef på Södertälje kommun.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår som ska leda till flera unika utbildningar på Campus Telge. Bland annat planeras ett ettårigt program med inriktning på entreprenörskap och innovation som både KTH och Mälardalens Högskola står bakom.

Mer information:
Anna Wrangel, 08-55021232 eller anna.wrangel@sodertalje.se