Program för H.M. Konungens besök till Södertälje, onsdag den 23 maj 2018

Media är välkomna att delta under delar av programmet. Fototillfällen är planerade till samtliga besöksmål.

09.00

Kungen anländer till Södertälje Science Park och välkomnas av
 

 • Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner, Södertälje kommun

 • Styrelseordförande Leif Östling, Södertälje Science Park

 • Prorektor Mikael Östling, Kungliga Tekniska Högskola
   

Fototillfälle vid ankomst till Södertälje Science Park.


Kungen åtföljs av dessa till konferenslokal (plan 2)för presentation av satsningen på Södertälje Science Parks som ges av styrelseledamöter.
 

09.25          

Presentationen avslutas och förflyttning sker till prototypverkstan (plan 1/entréplan) med stopp för fototillfälle med styrelsen i trapp ned från konferenslokal mot entrén och prototypverkstan.

Fototillfälle.

Presentation av Södertälje Science Parks verksamhet av VD Robert Kingfors samt en presentation av konceptet Produktionsänglar av professor Monica Bellgran och Martin Ryen, VD på Pharem Biotech.
 

09.40          

Besök på prototypverkstan KTH Södertälje (belägen i samma byggnad som Södertälje Science park). Kungen välkomnas till KTH Södertälje av
 

 • Prorektor Mikael Östling

 • Skolchef Jan Wikander

 • Prefekt Kristina Palm

Dessa presenterar KTH Södertälje följt av demonstration av laborationer tillsammans med studenter och lärare. Därefter visar KTH-studenter olika designprojekt.
 

Fototillfälle.

09.55           

Presentationen avslutas och sällskapet fortsätter till intilliggande undervisningssal.
 

10.17            

Besök på Trampbilsfabriken (plan 2) där HMK hälsas välkommen av föreståndaren för KTH Leancentrum Johanna Strömgren och adjunkt och programansvarig för högskoleprogrammen på KTH Södertälje Alexander Engström, som demonstrerar övningar tillsammans med studenter. 
 

10.35           

Besöket avslutas.
 

Fototillfälle (entrén).
 

10.45           

Avresa till Mälardalens Tekniska Gymnasium
 

11.00           

Ankomst till Mälardalens Tekniska Gymnasium och välkomnande av
 

 • Rektor Susann Jungåker, Mälardalens tekniska gymnasium

 • Executive Vice President Human Resources, Kent Conradson, Scania

Kent Conradson presenterar Scanias integration med gymnasieskolan.

Fototillfälle vid ankomst.
 

11.10            

Presentationen avslutas och förflyttning sker till skolans verkstad (plan 2). Kungen åtföljs av elever som under förflyttningen berättar vad som passeras.
 

11.20            

Besök på robotavdelningen där rektor Susann Jungåker presenterar skolan, upplägget och samarbetet med ägarföretagen. Senior Director Special Projects

Anders Hallström, Astra Zeneca berättar om Astra Zenecas integration med skolan.
 

11.30            

Presentationen avslutas. Kort förflyttning till CNC/robotavdelningen. 
 

11.32            

Yrkeslärarna Daniel Edenborg och Mattias Edenborg demonstrerar CNC-maskinen och robotarna och berättar om hur de fungerar. Elever från skolan demonstrerar hur de arbetar med CNC-maskinen och robotarna.
 

11.38            

Presentationen avslutas och förflyttning sker till verkstaden.

Fototillfälle.
 

11.45            

Besöket avslutas, avresa till Hovsjöskolan.
 

12.00           

Kungen anländer till Hovsjöskolan och hälsas välkommen av
 

 • Utbildningsdirektör Monica Sonde, Södertälje kommun

 • Enhetschef Hovsjöskolan Håkan Malmrot, Södertälje kommun

 • Rektor Lars Fröidstedt, Södertälje kommun

Fototillfälle vid ankomst.

Kungen åtföljs av dessa in i skolan/stora salen (plan 1) där elever från låg- och mellanstadiet hälsar välkommen med en kort sång som ackompanjeras av El Sistema orkester.
 

Fototillfälle.
 

12.10            

Kungen åtföljs av enhetschef Håkan Malmrot och kommunstyrelsens ordförande Boel Godner till skolans kök, där de hälsas välkomna av
 

 • Kostchef, Sara Jervfors

 • Kökschef George Bouchaay

Presentation av köket, tillagningsprocessen samt det måltidskoncept som framtagits i Södertälje.
 

12.20           

Kungen anländer till matsalen och en presentation ges av utvecklingsstrateg Eva Helén från MatLust om Södertäljerullen som är ett exempel på hur MatLust arbetar i alla led för en hållbar livsmedelskedja från jord-bord-jord med nya innovativa livsmedel.
 

Presentation ges även av entreprenörerna Saltå Kvarn, Il forno della Pita och Grekiska kolgrillsbaren som samverkar med projektet samt av Södertäljerullen som är dagens lunch.

Hemkunskapsläraren Katarina Neidenstam berättar om hur skolmaten med fokus på hälsa och hållbarhet integreras i undervisningen.
 

Fototillfälle.
 

12.35            

Sittning vid bord och måltid intas.  
 

13.05           

Lunchen avslutas och förflyttning sker till skolans stora sal/entré (plan 1).
 

13.10            

Elever från högstadiet är samlat i stora salen. Rektor Lars Fröidstedt introducerar en kort presentation av skolan som ges av elever från högstadiet. Vidare presenteras hur skolan arbetar med hållbar utveckling, detta åtföljs av en dans- och musikuppvisning. Enhetschef Håkan Malmrot ger ett kort avslutande anförande följt av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner som kort avslutar besöket i Södertälje.
 

13.30           

Besöket avslutas
 

Med reservation för ändringar i programmet.

Journalister som vill bevaka besöket på plats behöver ackreditering. Vid intresse kontakta pressekreterare Helene Andersson.


Länkar

Södertälje Science Park
, Kvarnbergagatan 12, Södertälje https://sscp.se/

Nya KTH Södertälje, Kvarnbergagatan 12, Södertälje https://www.kth.se/om/kontakt/campus/kth-sodertalje/kth-sodertalje-1.640336

Mälardalens tekniska gymnasium, Nyköpingsvägen 33, Södertälje http://www.malardalenstekniska.se/

MatLust
http://matlust.eu/

Hovsjöskolan, Penselvägen 1, Södertälje
https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/grundskolor/vara-skolor/hovsjoskolan/


Mer information:

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje 

www.facebook.com/sodertalje