2019

Drop-in avlastning till anhöriga

2019-07-19

Den 3 september startar kommunen en ny aktivitet: drop-in avlastning på mötesplatsen Lunaträffen. – Vi behöver ge stöd till dem som stödjer och vårdar sina anhöriga hemma. Det är viktigt att de orkar med, säger Pia Sjöstrand (S), ordförande äldreomsorgsnämnden.

Den kostnadsfria avlastningen riktar sig till anhöriga över 65 år, som stödjer, vårdar och hjälper en närstående i hemmet. Genom drop-in avlastningen får de tid att utföra ärenden, vila eller samtala med en anhörigkonsulent som finns på mötesplatsen Lunaträffen. Samtidigt får deras närstående delta i aktiviteter som anordnas av aktivitetssamordnare och undersköterskor från kommunen.

Möjlighet till egen tid

- Det här är en del i det förebyggande arbetet riktat till äldre. Vi behöver även ge stöd till dem som stödjer och vårdar sina anhöriga. Det är viktigt att de orkar med. Avlastningen ger dem möjlighet att till exempel gå till frisören, uträtta olika ärenden eller få lite egen tid, säger Pia Sjöstrand (S), ordförande äldreomsorgsnämnden.

Kan utökas till fler mötesplatser

Social- och omsorgskontoret har fått signaler från anhöriga som har svårt att få avlastning, de har begränsade möjligheter att göra aktiviteter på egen hand. Drop-in avlastningen som startar i september kommer att följas upp varje vecka, och sedan görs en mer omfattande utvärdering i början av nästa år.

- Om det visar sig att det här är en lyckad satsning så blir det troligvis en fortsättning nästa år på Lunaträffen. Det kan även bli aktuellt med drop-in avlastning på flera andra mötesplatser i kommunen, säger Pia Sjöstrand.

Fakta drop-in avlastning (start den 3 september 2019)

  • tisdagar klockan: 09.00-12.00
  • torsdagar klockan: 13.00-16.00

Plats: Mötesplatsen Lunaträffen, Gästgivaregatan 5, 5 trappor, Södertälje

Avlastningen är kostnadsfri, ingen ansökan eller föranmälan krävs. Den anhöriga behöver personligen lämna och hämta sin närstående. Den närstående ska kunna:

  • Sköta toalettbesök utan hjälpmedel, men med handräckning av personal.
  • Ha ett intellektuellt utbyte av samvaron och kunna orientera sig till tid, rum och person.
  • Äta självständigt då det serveras fika till självkostnadspris.

Mer information: Läs under fliken: Vad kan jag få hjälp med: sodertalje.se/anhorigstod