Invigning av Christina Sandberg statyn

Inför storpublik invigdes statyn av Christina Sandberg statyn på gågatan i centrala Södertälje. Nu är Christina Sandberg tillbaka på den plats hon höll varm i över 40 år.

Lördag den 11 maj invigdes statyn av frälsningssoldaten och Södertäljeprofilen Christina Sandberg (1919-2009). I en omrösning inför millenniumskiftet utsågs Christina Sandberg, i konkurrens med andra storheter som Björn Borg och Hasse Tellemar, till århundradets Södertäljebo. Bronsstatyn som nu uppförs är gjuten i naturlig storlek och skapad av konstnären Gunilla Wihlborg. 

Beslutet att hedra Christina Sandberg fattades av kultur- och fritidsnämnden 2013. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) ser att statyn hyllar Christinas värme och hennes solidariska arbete för andra. 
- Statyn gör oss påminda om att vi ska visa omtanke om våra medmänniskor”, sa Boel då i ett pressmeddelande.

Statyn är en del av det som kallas Södertäljelyftet. Att staden uppför offentlig permanent konst av detta slag hör till ovanligheterna, finansiering av konst i det offentliga rummet tillkommer oftast vid avsättning av medel vid om- och tillbyggnader av kommunala fastigheter. Placeringen på Storgatan är mitt i konstens epicentrum- i Lunagallerian ser du Helga Henschens Dafne, på Stortorget Lars Widenfalks Skulpturlandskap och vid Olof Palmes plats finns Bror Hjorts Visdomens brunn, några av de konstverk som finns att ta del av i Södertälje kommuns stora konstsamling!

-Kultur är en viktig del av människors vardag, men konst i det offentliga rummet är inte enkelt. En stadskärna kan ses som ett gemensamt rum, det är något vi delar med andra. Konst har en funktion och funktionen varierar från fall till fall. Vad konsten gör är att den förändrar rummet, den förlyttar tyngdpunkter och bryter mönster, säger Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg, i en artikel om offentlig konst på portalen Södertälje Växer.

Vem var Christina Sandberg?

Christina Sandberg var frälsningssoladeten som mångda kände igen. Hon stod på gågatan utanför Åhlens i över 40 år och höll platsen varm och grytan kokande. Christina Sandberg föddes den 25 oktober 1919 i Härad utanför Strängnäs. När Christina fyllde fem år flyttade familjen till Överenhörna och hennes liv i Södertälje började. Hon gick med i Frälsningsarmén under mitten av 60-talet och stod utanför Åhlens på gågatan cirka tre gånger i veckan och sålde tidsskriften Stridsropet. Oavsett väder stod hon där. Hon stod där under resten av sitt liv. Hon gick bort 2009 efter en tids sjukdom. Christina Sandberg blev 89 år gammal.


Se fler bilder från invigningen på Kultur- och fritidskontorets facebooksida.