Kompetensförsörjningsfonden möjliggör fler satsningar på kompetensutveckling

Under årets första månader har fler ansökningar beviljats ur kompetensförsörjningsfonden. Fonden är uppskattad och ansökningarna strömmar in från verksamheterna.

Trycket har minst sagt varit högt på kompetensförsörjningsfonden under årets start, och flera nya utbildningsinsatser har beviljats. Ansökningarna gäller bland annat yrkesgrupperna familjerättssekreterare, familjebehandlare, kuratorer och barnskötare. Fonden gäller fram till 2021 och än så länge har nästan hälften av medlen nyttjats. Inför kommunfullmäktige den 2 maj kommer det fattas beslut kring om fonden ska utökas med ytterligare 50 miljoner kronor.

- Vi är förväntansfulla på att se effekterna av de satsningar som fonden finansierar säger Johan Lefverström, HR-direktör. Det finns ett stort engagemang för kompetensutveckling i våra verksamheter och de ökade möjligheterna som fonden ger är oerhört positivt för vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Här hittar du alla beviljade ansökningar.