Nominera till hållbarhetspriset 2019

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

Nominera din kandidat senast den 30 september. Den 15 oktober väljer juryn, som består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott, ut tre kandidater som får delta vid Södertäljegalan den 8 november. En av dessa kandidater får där under galakvällen motta Hållbarhetspriset 2019.

Hållbarhetsutskottet har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande hållbarhetsfrågor. I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

Den kandidat du vill nominera bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden
  • Insatser som främjar människors hälsa
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

Tidigare pristagare

2018 - Vackstanäsgymnasiet
2017 - Trädgårn i Lina
2016 - Skillebyholm

Nominera

Nominera din kandidat via formuläret på sidan Hållbarhetspriset 2019 senast den 30 september 2019.