Södertälje befolkning ökade med 1089 personer

Den 30 juni uppgick folkmängden i Södertälje kommun till 98 468 personer. Det innebär att antalet Södertäljebor ökade med 1 087 vilket är en förhållandevis kraftig ökning.

Ökningen beror på ett positivt flyttnetto (fler flyttar till än från Södertälje), gentemot både övriga kommuner i landet och gentemot utlandet, samt ett positivt flyttnetto (fler barn har fötts än personer som avlidit).

Jämfört med övriga kommuner i länet så ökade Södertälje kommun näst mest (efter Stockholms stad).

Läsmer här