Kvartalsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 141 personer den 30 juni 2022 vilket motsvarar en ökning med 73 personer under det tredje kvartalet.

Varje kvartal redovisar SCB statistik för kommunen totalt och dess kommundelar. På den här sidan redovisas de senaste uppgifterna.

Södertälje kommuns folkmängd 30 september 2022: 102 141

Befolkningsförändringar andra kvartalet (1 juli-30 september) 2022: 79

  • Levande födda: 268
  • Döda: 167

Födelseöverskott: 101

  • Inflyttade: 1 905
  • Utflyttade: 1 999

Flyttningsnetto totalt: -94

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: -162
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket: -143
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: 211

Justeringar*: 72

Befolkningsförändring under tredje kvartalet: 79
Total befolkningsförändring under året: 932
Procentuell befolkningsförändring under året: 0,92 %

* Avser sent inrapporterade händelser (födda, döda och/eller flyttningar) som skett före kvartalets utgång men som inte redovisas som händelser.

Källa: Statistiska Centralbyrån