Kvartalsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 100 839 personer den 30 september 2021 vilket motsvarar en ökning med 75 personer under det tredje kvartalet.

Varje kvartal redovisar SCB statistik för kommunen totalt och dess kommundelar. På den här sidan redovisas de senaste uppgifterna.

Södertälje kommuns folkmängd 30 september 2021: 100 839

Befolkningsförändringar andra kvartalet (1 juli-30 september) 2021: 75

  • Levande födda: 337
  • Döda: 153

Födelseöverskott: 184

  • Inflyttade: 1 991
  • Utflyttade: 2 256

Flyttningsnetto totalt: -265

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: -79
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket: -288
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: +102

Justeringar*: 156

Befolkningsförändring under tredje kvartalet: 75
Total befolkningsförändring under året: 728
Procentuell befolkningsförändring under året: 0,73 %

* Avser sent inrapporterade händelser (födda, döda och/eller flyttningar) som skett före kvartalets utgång men som inte redovisas som händelser.

Källa: Statistiska Centralbyrån

 

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje