Kvartalsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 519 personer vilket motsvarar en minskning med -42 personer under det fjärde kvartalet.

Varje kvartal redovisar SCB statistik för kommunen totalt och dess kommundelar. På den här sidan redovisas de senaste uppgifterna.

Södertälje kommuns folkmängd 30 december 2023: 102 519

Befolkningsförändringar fjärde kvartalet (1 oktober-31 december) 2023: -42

  • Levande födda: 245
  • Döda: 214

Födelseöverskott: 31

  • Inflyttade: 1 638
  • Utflyttade: 1 714

Flyttningsnetto totalt: -328

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: -104
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket: -94
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: 122

Justeringar*: 3

Befolkningsförändring under fjärde kvartalet: -42
Total befolkningsförändring under året: 93
Procentuell befolkningsförändring under året: 0,09 %

* Avser sent inrapporterade händelser (födda, döda och/eller flyttningar) som skett före kvartalets utgång men som inte redovisas som händelser.

Källa: Statistiska Centralbyrån