Kvartalsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 141 personer den 30 juni 2022 vilket motsvarar en ökning med 73 personer under det tredje kvartalet.

Varje kvartal redovisar SCB statistik för kommunen totalt och dess kommundelar. På den här sidan redovisas de senaste uppgifterna.

Södertälje kommuns folkmängd 31 december 2022: 102 426

Befolkningsförändringar fjärde kvartalet (1 oktober-31 december) 2022: 285

  • Levande födda: 243
  • Döda: 175

Födelseöverskott: 68

  • Inflyttade: 1 826
  • Utflyttade: 1 711

Flyttningsnetto totalt: 115

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: 22
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket: -164
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: 257

Justeringar*: 102

Befolkningsförändring under fjärde kvartalet: 285
Total befolkningsförändring under året: 1 217
Procentuell befolkningsförändring under året: 1,2 %

* Avser sent inrapporterade händelser (födda, döda och/eller flyttningar) som skett före kvartalets utgång men som inte redovisas som händelser.

Källa: Statistiska Centralbyrån