Geografiska Södertälje

Fotografi på en kotte liggandes på en klippa eller dylikt i förgrunden och med Stora Alsjön i bakgrunden.

Här kan du läsa mer om Södertäljes geografiska fakta.

Södertälje kommun

  • är Sveriges 19:e största kommun
  • 60 km lång
  • 25 km bred
  • 694 km²
  • 114 sjöar
  • 707 öar
  • 24 naturreservat