Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom flera olika områden, t ex samhällsservice, skola och omsorg, underhåll av den offentliga miljön, jämlikhet och förtroende, boende och boendemiljö med flera.

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna följa upp vad Södertäljeborna anser om flera verksamhetsområden, bland annat skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet.

Södertälje kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning sju gånger, år 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 och 2021. Södertälje kommun deltar nästa gång i år 2023.

Medborgarundersökningen gjordes om helt 2021 varför det inte är möjligt att jämföra resultaten från 2021 mot tidigare undersökningar. Medborgarundersökningen 2023

Medborgarundersökningen börjar vecka 35 med utskick av ett informationsbrev till de utvalda Södertäljeborna. I årets undersökning är 2 400 Södertäljebor i åldrarna 18 år och äldre slumpmässigt utvalda att ingå i undersökningen. Om du blivit utvald att besvara undersökningen är det möjligt att svara via webben med hjälp av inloggningsuppgifterna som finns i informationsbrevet. Pappersenkäten skickas ut mellan 6-10 september.

Om du fått enkäten så är det viktigt att du skickar in ditt svar till SCB! Sista dag att skicka in pappersenkäten är den 3 november. Om du istället vill svara via webben måste du göra det senast kl. 13.00 den 7 november.

Svarsfrekvens 2023

Måndagen 25 september var svarsfrekvensen följande:

Södertälje kommun: 11,45 procent
Botkyrka kommun: 13,47 procent
Huddinge kommun: 13,26 procent
Nykvarns kommun: 14,24 procent
Samtliga deltagande kommuner (162 stycken): 18,10 procent