Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna följa upp vad Södertäljeborna anser om flera verksamhetsområden, bland annat skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet.

Södertälje har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning sex gånger, år 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 och 2017. Nästa gång Södertälje kommun deltar är under hösten 2019 då 4 100 Södertäljebor kommer att tillfrågas.


 

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje