Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

Södertälje har deltagit i SCB:s (Statistiska centralbyråns) medborgarundersökning fem gånger, år 2006, 2009, 2011, 2013 och 2015. Nästa undersökning sker under hösten 2017.

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje