Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna följa upp vad Södertäljeborna anser om flera verksamhetsområden, bland annat skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet.

Södertälje kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning sju gånger, år 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019. Södertälje kommun deltar nästa gång 2021.

Medborgarundersökningen 2021

Medborgarundersökningen börjar vecka 35 med utskick av ett informationsbrev till de utvalda Södertäljeborna. I årets undersökning är 3 200 Södertäljebor i åldrarna 18-84 år slumpmässigt utvalda att ingå i undersökningen. Om du blivit utvald att besvara undersökningen är det möjligt att svara via webben med hjälp av inloggningsuppgifterna som finns i informationsbrevet. Pappersenkäten skickas ut mellan 6-10 september.

Om du fått enkäten så är det viktigt att du skickar in ditt svar till SCB! Sista dag att skicka in pappersenkäten är den 29 oktober. Om du istället vill svara via webben måste du göra det senast kl. 13.00 den 2 november.

Svarsfrekvens 2021

I tabellen nedan framgår svarsfrekvensen (andelen som besvarat enkäten i procent) för Södertälje kommun, några jämförelsekommuner samt totalt för de kommuner i Stockholms län (21 kommuner) och i riket (161 kommuner) som deltar i årets medborgarundersökning. Tabellen kommer uppdateras varje vecka allteftersom undersökningen fortlöper.

Kommun 6 september 2021  13 september 2021            
Södertälje 3,5 7,3          
Huddinge 4,8 8,7          
Botkyrka 6,8 8,9          
Nykvarn 10,0 14,4          
               
Stockholms län 7,2 10,8          
               
Riket 6,8 13,5          

 

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje