Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom flera olika områden, t ex samhällsservice, skola och omsorg, underhåll av den offentliga miljön, jämlikhet och förtroende, boende och boendemiljö med flera.

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna följa upp vad Södertäljeborna anser om flera verksamhetsområden, bland annat skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet.

Södertälje kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning sju gånger, år 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 och 2019. Södertälje kommun deltar nästa gång 2021.

Medborgarundersökningen 2021

Medborgarundersökningen börjar vecka 35 med utskick av ett informationsbrev till de utvalda Södertäljeborna. I årets undersökning är 3 200 Södertäljebor i åldrarna 18-84 år slumpmässigt utvalda att ingå i undersökningen. Om du blivit utvald att besvara undersökningen är det möjligt att svara via webben med hjälp av inloggningsuppgifterna som finns i informationsbrevet. Pappersenkäten skickas ut mellan 6-10 september.

Om du fått enkäten så är det viktigt att du skickar in ditt svar till SCB! Sista dag att skicka in pappersenkäten är den 29 oktober. Om du istället vill svara via webben måste du göra det senast kl. 13.00 den 2 november.

Svarsfrekvens 2021

I tabellen nedan framgår svarsfrekvensen (andelen som besvarat enkäten i procent) för Södertälje kommun, några jämförelsekommuner samt totalt för de kommuner i Stockholms län (21 kommuner) och i riket (161 kommuner) som deltar i årets medborgarundersökning. Tabellen kommer uppdateras varje vecka allteftersom undersökningen fortlöper.

Kommun 6 sept. 2021 13 sept. 2021 20 sept. 2021 27 sept. 2021 4 okt. 2021 11 okt. 2021 18 okt. 2021  25 okt. 2021 1 nov. 2021 Slutlig
Södertälje 3,5 7,3 9,0 17,1 23,4 26,5 28,4 31,5 32,8 33,1
Huddinge 4,8 8,7 11,6 19,6 24,5 27,1 28,9 32,4 33,5 33,7
Botkyrka 6,8 8,9 14,9 19,4 21,6 23,7 27,3 28,2 28,5 28,6
Nykvarn 10,0 14,4 23,5 28,5 32,4 34,7 37,5 38,5 38,9 38,9
                     
Stockholms län 7,2 10,8 15,8 23,6 28,4 30,7 33,0 35,4 36,3 36,5
                     
Riket 6,8 13,5 15,9 24,2 29,2 31,5 34,0 36,4 37,3 37,6