Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

Södertälje har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning fem gånger, år 2006, 2009, 2011, 2013 och 2015.

Medborgarundersökningen 2017

Medborgarundersökningen 2017 pågår just nu. De som ska besvara enkäten är 1 600 slumpmässigt utvalda Södertäljebor i åldrarna 18-84 år. Ditt svar är viktigt, dels för att få en bra kvalitet på undersökningen och dels för att kommunen ska kunna följa upp vad Södertäljeborna anser om flera verksamhetsområden bland annat skolan och äldreomsorgen men även fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Alla svar är naturligtvis anonyma.

Du som ingår i det slumpmässiga urvalet och har fått en enkät hemskickad kan välja att besvara enkäten via pappersenkäten eller via webben med hjälp av inloggningsuppgifterna som följer med utskicket. Förutom att besvara enkäten på svenska så är det även möjligt att besvara den på engelska, finska eller spanska på webben. Om du vill besvara enkäten på arabiska så gå in på www.scb.se/medborgarundersokningen-arabisk eller tag kontakt med SCB så får du en pappersenkät på arabiska hemskickad.

Om du vill svara med pappersenkäten så måste du posta den till SCB senast den 24 oktober. Om du vill svara via webben så är det möjligt fram till den 27 oktober.

Det är viktigt att många svarar och vi kan bli bättre! Varje fredag fram tills dess att enkäten stänger den 27 oktober redogörs för svarsfrekvensen (det vill säga hur stor andel i procent som har besvarat enkäten):
Fredagen 8 september: 5,54 %
Fredagen 15 september: 11,39 %
Fredagen den 22 september: 19,76 %
Fredagen den 29 september: 23,41 %
Fredagen den 6 oktober: 25,87 %
Fredagen den 13 oktober: 27,50 %
Fredagen den 20 oktober: 30,08 %

Jämfört med de ca 130 övriga kommuner som deltar i medborgarundersökningen är svarsfrekvensen just nu låg och behöver bli högre. Jämfört med genomsnittet och med närliggande kommuner såg det ut såhär i fredags (13 oktober): 
Södertälje kommun: 30,08
Botkyrka kommun: 29,77 %
Huddinge kommun: 32,25 %
Nykvarns kommun: 43,92 %
Genomsnittlig svarsfrekvens: 39,07 %

Den här veckan (vecka 40, 23-27 oktober) är den sista att besvara Medborgarundersökningen

Om du vill besvara enkäten via post måste du skicka in ditt svar i det medföljande svarskuvertet senast tisdag den 23 oktober. Om du vill besvara den via webben så är den sista dagen att besvara enkäten på fredag den 27 oktober.


 

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje