Befolkningsprognos 2017-2026

Årligen beräknar Södertälje kommun en befolkningsprognos som fastställs av kommunstyrelsen.

För planering av den kommunala verksamheten beräknar Södertälje kommun årligen en befolkningsprognos. Kommunstyrelsen fastställer prognosen och därefter gäller den som underlag för planering av budget, verksamhet och fysisk planering.

Prognosen baseras på antaganden om in- och utflyttning, fruktsamheten och dödsrisken i kommunen samt framtida beräknat bostadsbyggande.

I menyn till höger finns tabeller på den prognostiserade befolkningen indelat i planeringsåldrar, men om önskemål finns om annan åldersindelning kan beställning om det göras via kontaktuppgifterna.

Befolkningsprognosen 2017-2026 i korthet 

Folkmängden i Södertälje kommun prognostiseras uppgå till 104 910 personer år 2026 vilket är en ökning med 10 279 personer, eller ca elva procent, jämfört med prognosens startår 2016 då antalet Södertäljebor uppgick till 94 631personer.

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje