Befolkningsprognos 2019-2028

Årligen beräknar Södertälje kommun en befolkningsprognos som fastställs av kommunstyrelsen.

För planering av den kommunala verksamheten beräknar Södertälje kommun årligen en befolkningsprognos. Kommunstyrelsen fastställer prognosen och därefter gäller den som underlag för planering av budget, verksamhet och fysisk planering.

Prognosen baseras på antaganden om in- och utflyttning, fruktsamheten och dödsrisken i kommunen samt framtida beräknat bostadsbyggande.

I menyn till höger finns tabeller på den prognostiserade befolkningen indelat i planeringsåldrar, men om önskemål finns om annan åldersindelning kan beställning om det göras via kontaktuppgifterna.

Befolkningsprognosen 2019 i korthet 

Folkmängden i Södertälje kommun prognostiseras uppgå till 111 205 personer år 2027 vilket är en ökning med 13 824 personer, eller ca 14,2 procent, jämfört med prognosens startår 2018 då antalet Södertäljebor uppgick till 97 381 personer. Under 2019 prognostiseras befolkningen öka med 1 414 personer, eller 1,45 procent, och prognostiseras uppgå till 98 795 personer.

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje