Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du detaljerad statistik om Södertälje kommun och kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2016

Befolkning 94 631

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund* 52 %
Medelålder 39 år

Medianålder (2013) 38,9 år
Befolkningstäthet 178,1 inv./kvkm


Bostäder 40 281

Varav i flerbostadshus 26 437
Varav i småhus 12 420
Varav i övriga hus 717
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostad) 707

Arbetsmarknad (2014) 

Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %) 71,5
Inpendling 20 661
Utpendling 14 590
Nettopendling 6 071

Hushåll

Antal hushåll 37 648
Antal personer per hushåll (riket inom parantes) 2,40 (2,22)

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.

 

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje