Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du detaljerad statistik om Södertälje kommun och kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2017

Befolkning: 96 032

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 53 %
Medelålder: 38,4 år

Medianålder (2013): 38,9 år
Befolkningstäthet: 182,3 inv./kvkm


Bostäder: 40 614

Varav i flerbostadshus: 26 518
Varav i småhus: 12 669
Varav i övriga hus: 707
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostad): 720

Arbetsmarknad (2014) 

Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %) 71,5
Inpendling 20 661
Utpendling 14 590
Nettopendling 6 071

Hushåll

Antal hushåll 37 648
Antal personer per hushåll (riket inom parantes) 2,40 (2,22)

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.

 

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Campusgatan 26, 151 89 Södertälje