Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du övergripande statistik om Södertälje kommun och dess kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2020

Befolkning: 100 111

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 56,6 %
Medelålder: 39,4 år

Befolkningstäthet: 103,82 inv./kvkm (191,05 inv/kvkm landareal)

Hushåll
Antal hushåll: 42 272
Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,17 (2,20)

Bostäder
Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes.
Totalt: 43 197 (100 %)
Varav i flerbostadshus: 28 012 (64,8 %)
Varav i småhus: 12 811 (30,1 %)
Varav i övriga hus: 812 (1,9 %)
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostäder):1 364 (3,2 %)

Arbetsmarknad (2019) 
Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %): 75,4
Antal personer (16-w år) med arbetsplats i Södertälje (dagbefolkning): 54 101
Antal personer (16-w år) som både bor och arbetar i Södertälje: 29 782
Inpendling: 24 319
Utpendling: 17 824
Nettopendling: 6 495

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje