Snabbstatistik om Södertälje kommun

Här hittar du detaljerad statistik om Södertälje kommun och kommundelar.

Snabbstatistik om Södertälje kommun

Statistik per den 31 december 2018

Befolkning: 97 381

Andel av befolkningen med utländsk bakgrund*: 54,3 %
Medelålder: 39,3 år

Befolkningstäthet: 140,27 inv./kvkm (185,43 inv/kvkm landareal)

Hushåll
Antal hushåll: 40 076
Antal personer per hushåll (riket inom parantes): 2,39 (2,20)

Bostäder
Andel (i procent) av det totala bostadsbeståndet inom parantes.
Totalt: 41 418 (100 %)
Varav i flerbostadshus: 26 731 (64,5 %)
Varav i småhus: 12 811 (30,9 %)
Varav i övriga hus: 770 (1,9 %)
Varav i specialbostäder (äldreboende, studentbostad): 1 106 (2,7 %)

Arbetsmarknad (2016) 
Förvärvsfrekvens 20-64 år (i %): 73,3
Antal personer (16-w år) med arbetsplats i Södertälje (dagbefolkning): 50 102
Antal personer (16-w år) som både bor och arbetar i Södertälje: 27 628
Inpendling: 22 474
Utpendling: 15 992
Nettopendling: 6 482

 

* Definieras som personer som antingen är födda utomlands eller inrikesfödda personer vars båda föräldrar är födda utomlands.

Källa: SCB (där inget annat anges)

För utförligare statistik hänvisas till detaljerad statistik eller områdesfakta.

Bild på Magnus Lundin

Magnus Lundin

Statistiker Telefon: 08-523 030 92 E-post: magnus.lundin@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje