Helårsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 101 209 personer den 31 december 2021  vilket motsvarade en ökning med 1 098 personer, eller 1,1 procent, under året.

Södertälje kommuns befolkning 31 december 2021: 101 209

  • Levande födda: 1 227
  • Döda:  701

Födelseöverskott: 526

  • Inflyttade: 8 191
  • Utflyttade: 7 716

Flyttningsnetto totalt: 475

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: 291
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket:  -610
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: 794

Justeringar: 82

Total befolkningsförändring under året: 1 132
Procentuell befolkningsförändring under året: 1,14 %

Källa: Statistiska Centralbyrån