Helårsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 94 631 personer den 31 december 2016 vilket motsvarar en ökning med 1 037 personer, eller 1,5 procent, under året.

Södertälje kommuns befolkning 31 december 2016    94 631

  • Levande födda                                                              1 145
  • Döda                                                                                 714

Födelseöverskott                                                                   397

  • Inflyttade                                                                        7 032
  • Utflyttade                                                                       5 995

Flyttningsnetto totalt                                                         1 037

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län                            9
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket                             -472
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet                                1 500

Justeringar                                                                              -5

Total befolkningsförändring under året                               1 429
Procentuell befolkningsförändring under året                      1,5 %

Källa: Statistiska Centralbyrån