Helårsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 98 979 personer den 31 december 2019 vilket motsvarar en ökning med 1 598 personer, eller 1,64 procent, under året.

Södertälje kommuns befolkning 31 december 2019: 98 979

  • Levande födda: 1 103
  • Döda:  652

Födelseöverskott: 451

  • Inflyttade: 7 735
  • Utflyttade: 6 642

Flyttningsnetto totalt: 1 093

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: 314
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket:  -264
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: 1 043

Justeringar: 54

Total befolkningsförändring under året: 1 598
Procentuell befolkningsförändring under året: 1,64 %

Källa: Statistiska Centralbyrån