Helårsstatistik

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 102 519 personer den 31 december 2023vilket motsvarade en ökning med 93 personer, eller 0,09 procent, under året.

Södertälje kommuns befolkning 31 december 2023: 102 519

  • Levande födda: 1 100
  • Döda:  744

Födelseöverskott: 356

  • Inflyttade: 7 101
  • Utflyttade: 7 429

Flyttningsnetto totalt: -328

  • Flyttningsnetto gentemot Stockholms län: -657
  • Flyttningsnetto gentemot övriga riket:  -409
  • Flyttningsnetto gentemot utlandet: 738

Justeringar: 65

Total befolkningsförändring under året: 93
Procentuell befolkningsförändring under året: 0,09 %

Källa: Statistiska Centralbyrån