2019

Stadsutveckling i Östertälje

2019-11-04

Nu tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Östertälje. Kommunen planerar för nya bostäder, nytt stadsdelscentrum och förbättrade offentliga rum.