Tyck till om Brunnsäng i Brunnsäng

Tyck till om Brunnsäng

Under september och oktober öppnar Södertälje kommun, Telge Fastigheter och HSB Södertälje ett projektkontor i Brunnsängs centrum. Vi vill diskutera och samla in kunskap om hur Brunnsäng kan utvecklas i framtiden. Kom förbi eller tyck till på webben.

Projektkontoret kommer vara bemannat varje tisdag kl. 13.00–16.30, från och med den 17 september till och med den 22 oktober.

Avslutningsvis håller vi öppet hus, den 24 oktober mellan 16.00 och 19.00, med utställning och återkoppling från höstens dialog.

Syftet med projektkontoret är att alla ni som bor och verkar i Brunnsäng på ett lätt sätt ska få komma med idéer och tankar om hur ni vill att området ska utvecklas. Det är viktigt för att kunna driva utvecklingen av området i rätt riktning.

Det är också möjligt att följa arbetet och tycka till på webben; se områdets strukturplan och svara på vår enkät på: www.sodertalje.se/brunnsang .

Besökare i projektkontoret i Brunnsäng

Välkomna!