Goda omdömen för överförmyndarverksamheten

Södertäljes gode män och förvaltare är nöjda med service, information och tillgänglighet från kommunens överförmyndarverksamhet. Det visar en enkätundersökning som Södertälje kommun genomfört tillsammans med fem andra överförmyndarverksamheter för 2017.

Enkäterna skickades ut till 30 procent slumpvis utvalda av kommunens huvudmän och gode män/förvaltare. Syftet med undersökningen var att följa upp målen och förbättra verksamheten.

– Vi ville få reda på hur gode män och förvaltare ser på sitt uppdrag och hur de uppfattar verksamheten i Södertälje, säger tf överförmyndarchef Maria Wastesson. Jag är väldigt nöjd med utfallet, som visar att vår verksamhet fick bäst resultat av alla kommuner som var med gällande tillgänglighet, information och service.

Enligt enkätundersökningen sticker Södertälje kommun ut med bästa resultat när gode männen/förvaltare bedömer hur nöjda de är totalt sett med den service de får av överförmyndarverksamheten. Kommunen får även bäst resultat när det gäller tydligheten i informationen och förmågan att ge svar på frågor som är kopplade till gode männens/förvaltarnas specifika uppdrag. Även i frågor som rör bemötande och tillgänglighet röner kommunen bäst resultat.

En enkätundersökning skickades även ut till kommunens huvudmän, det vill säga de personer som är i behov av hjälpen från gode man eller förvaltare. Svaren visar att huvudmännen tycker att de har bra kontakt med sin gode man/förvaltare och de är nöjda med hur ofta gode mannen/förvaltaren kontaktar dem.

Enkäten har gjorts i samarbete med fem andra överförmyndarverksamheter, som består av kommunerna i Järfälla, Upplands Bro, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Vaxholm, Värmdö, Södertälje och Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn och Tyresö).

Fakta

Att vara god man eller förvaltare är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Du ska värna om en person och bevaka hens intressen och rättigheter, för en mindre ekonomisk ersättning. Det kräver både engagemang och tålamod, men kan också vara väldigt givande. Du som vill vara god man eller förvaltare bör oftast kunna tänka dig att ha ditt uppdrag ganska länge och tänka långsiktigt.

Uppdraget som god man och förvaltare eller förmyndare kan handla om att bevaka rättigheter, förvalta egendom eller se till att den person du sörjer för får sina personliga angelägenheter bevakade.

Läs gärna mer här.

Vill du göra skillnad?

Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun behöver nya gode män/förvaltare. Vill du vara med och göra skillnad för någon som behöver din hjälp? Läs mer om uppdraget på hemsidan, fyll i och skicka in en intresseanmälan redan i dag. Vid frågor kontakta gärna överförmyndarverksamhetens kansli på 08-523 037 80 (måndag, - onsdag kl. 10-12) eller overformyndarnamnden@sodertalje.se