Avfallshantering

Sopcontainrar på led

För dig som företagare finns information om hur du och ditt företag hanterar avfall på rätt sätt.

Om du driver ett företag är det viktigt att du hanterar uppkommet avfall på korrekt sätt. Olika regler för avfall gäller för dig som driver företag jämfört med om du är privatperson.

Här hittar du information om miljöfarlig verksamhet

Här hittar du information om avfallshantering för dig som företagare