Avfall med producentansvar

Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut och återvinna avfall som omfattas av producentansvar, detta innebär att du till exempel ska sortera ut bildäck, bilbatterier och förpackningar av plast, papper, metall och glas.

Sortera förpackningar

Generellt gäller att du ska separera material var för sig. Om en förpackning består av två eller flera material, som inte går att separera, sortera den efter det material som förpackningen till största delen består av.

Förpackningarna ska vara tömda och torra. Vik ihop, platta till förpackningarna eller lägg mindre förpackningar i större förpackningar för att minska transportkostnader.

Förpackningar som är märkta med dödskalle, döda fisken eller med märkningen gasbehållare ska inte sorteras som dina övriga förpackningar utan som farligt avfall. Tömda och väl rengjorda förpackningar med övriga farosymboler återvinns med övriga förpackningar.

Hämtning/lämning av förpackningar

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är endast till för privatpersoner. Din verksamhet kan skaffa ett företagskort som används till kommunens återvinningscentraler Tveta och Returen. Företag kan även lämna returpapper och förpackningar gratis utanför bommarna inne på området på Tveta. Observera att det är återvinningscentralens öppettider som gäller om detta avfall ska lämnas på Tveta, grindarna är stängda övriga tider. 

Företag kan gratis lämna förpackningar på särskilda mottagningspunkter som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för. Mer information om detta finns på FTI:s hemsida www.ftiab.se

Anlitar du en entreprenör så rådgör du med dem om hur du ska sortera, då det kan skilja sig från fall till fall.

Tidningar och returpapper

Tidningar och returpapper omfattades tidigare av producentansvar men ska sedan 1 januari 2022 samlas in och återvinnas av Telge återvinning AB. Returpapper definieras som tidningar, reklamblad, kataloger etc. Däremot är kontors- och skrivarpapper inte returpapper. De flesta verksamheter har övervägande mängd kontorspapper och väldigt lite tidningar och kan därför anlita andra avfallsbolag som återvinner papper.