Energi-och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning i Södertälje kommun. Kostnadsfri rådgivning för små och medelstora företag, privatpersoner och ideella organisationer.

Via den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan du få kostnadsfri rådgivning för att minska din energianvändning och klimatpåverkan. 

Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare på telefon 08-29 11 29 eller e-post: info@energiradgivningen.se.

Energi- och klimatrådgivningens hemsida