Företag och verksamheter

Bilverkstad

Här har vi sammanställt information för företag och verksamheter som styrs av miljöbalken. Här finns länkar till information om årlig tillsynsavgift samt miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.