Kommunalt avfall och matavfall i företag

Här kan du som verksamhetsutövare läsa om avfall utöver farligt avfall som uppkommer i din verksamhet. Exempel på sådant avfall är kommunalt avfall, producentansvarsavfall och matavfall.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att:

  • Ett abonnemang för kommunalt avfall finns om kommunalt avfall uppstår i din verksamhet.
  • Producentansvarsavfall sorteras ut och återvinns.
  • Matavfall sorteras ut och läggs i gröna påsen.
  • Kommunalt avfall hålls skiljt från annat avfall.
  • Kommunalt avfall inte transporteras av någon annan än Telge Återvinning AB
Vad är kommunalt avfall?

Kommunalt avfall uppkommer som ett resultat av att människor finns till, exempelvis matavfall, hushållspapper och kuvert. Exempel på kommunalt avfall i verksamheter är servetter, överbliven mat på tallrikar, avfall från personaltoalett eller personalutrymmen.

Abonnemang för kommunalt avfall

Abonnemang för kommunalt avfall tecknas hos Telge Återvinning AB. Abonnemanget består av en fast avgift samt ett tillägg som beror på vilket abonnemang du tecknar. Mer information finns på www.telge.se

Matavfall

I Södertälje kommuns avfallsplan finns målet att år 2020 ska minst 50 procent av allt matavfall i kommunen återvinnas. Enligt Södertälje kommuns föreskrifter om avfallshantering ska matavfall sorteras ut från övrigt avfall och läggas i gröna påsen, underjordsbehållare eller tank för matavfall.

Producentansvarsavfall

Enligt förordningarna om producentansvar är du skyldig att sortera och återvinna producentansvarsavfall (förpackningar av plast, papper, metall och glas). Återvinningsstationer runt om i kommunen är endast till för hushållens producentansvarsavfall. Din verksamhet kan skaffa ett företagskort som används till kommunens återvinningscentraler Tveta och Returen. Företag kan även lämna förpackningar gratis utanför bommarna inne på området på Tveta. Observera att det är återvinningscentralens öppettider som gäller om detta avfall ska lämnas på Tveta, grindarna är stängda övriga tider.

Mer information finns på www.ftiab.se  

Lagar och dokument