Kommunalt avfall och matavfall i företag

Här kan du som verksamhetsutövare läsa om avfall utöver farligt avfall som uppkommer i din verksamhet. Exempel på sådant avfall är kommunalt avfall, producentansvarsavfall och matavfall.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att:

  • Ett abonnemang för kommunalt avfall finns om kommunalt avfall uppstår i din verksamhet.
  • Producentansvarsavfall sorteras ut och återvinns.
  • Bioavfall (matavfall) töms ur sin förpackning och sorteras ut i påsar/säckarsom erhålls från Telge Återvinning AB.
  • Matavfall sorteras ut och läggs i gröna påsen.
  • Kommunalt avfall hålls skiljt från annat avfall.
  • Kommunalt avfall inte transporteras av någon annan än Telge Återvinning AB
Vad är kommunalt avfall? expand_less expand_more

Kommunalt avfall uppkommer som ett resultat av att människor finns till, exempelvis matavfall, hushållspapper och kuvert. Exempel på kommunalt avfall i verksamheter är servetter, överbliven mat på tallrikar, avfall från personaltoalett eller personalutrymmen.

Abonnemang för kommunalt avfall expand_less expand_more

Abonnemang för kommunalt avfall tecknas hos Telge Återvinning AB. Abonnemanget består av en fast avgift samt ett tillägg som beror på vilket abonnemang du tecknar. Mer information finns på www.telge.se

Matavfall expand_less expand_more

Enligt Södertälje kommuns föreskrifter om avfallshantering ska matavfall sorteras ut från övrigt avfall och läggas i gröna påsen, underjordsbehållare eller tank för matavfall.

Producentansvarsavfall expand_less expand_more

Enligt förordningarna om producentansvar är du skyldig att sortera och återvinna producentansvarsavfall (förpackningar av plast, papper, metall och glas). Återvinningsstationer runt om i kommunen är endast till för hushållens producentansvarsavfall. Din verksamhet kan skaffa ett företagskort som används till kommunens återvinningscentraler Tveta och Returen.