Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Från och med den 1 augusti 2020 börjar en ny avfallsförordning att gälla, avfallsförordning (2020:614). Det innebär bland annat att det blir en utökad anteckningsskyldighet samt krav på att rapportera in antecknade uppgifter i ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Anteckningsskyldighet

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall,
  • transporterar farligt avfall,
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,
  • behandlar farligt avfall,
  • mäklar eller handlar med farligt avfall,

…ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret.

Anteckningsskyldighet gäller för alla verksamheter där det uppkommer (produceras) farligt avfall, vilket kan vara en bilreparatör, en frisersalong eller en kontorsbyggnad.

Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera?

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera till avfallsregistret.

När ska man börja rapportera?

Från och med den 1 november ska uppgifterna som antecknats om farligt avfall rapporteras till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Inga anteckningar mellan 1 augusti och 31 oktober behöver rapporteras in retroaktivt.

Rapportera senast två dagar efter anteckning

Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord.

Se exempel på vilka uppgifter som ska rapporteras.

Rapportera med e-tjänst eller API

Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänsten med hjälp av e-legitimation. De verksamheter som ska rapportera ofta till avfallsregistret kan ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna uppgifter direkt.

Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.

Avfallsregistret - ingång till e-tjänsterna.

Vanliga frågor och svar

Naturvårdsverket har besvarat de vanligaste frågorna kring de nya reglerna och det nya avfallsregistret.

Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Mer information

Läs mer om det nya sättet att rapportera farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida.