Rapportera farligt avfall

Sedan den 1 augusti 2020 gäller en ny avfallsförordning, avfallsförordning (2020:614). Det innebär bland annat en utökad anteckningsskyldighet samt krav på att rapportera in antecknade uppgifter i ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Anteckningsskyldighet

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall,
  • transporterar farligt avfall,
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,
  • behandlar farligt avfall,
  • mäklar eller handlar med farligt avfall,

…ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret.

Anteckningsskyldighet gäller för alla verksamheter där det uppkommer (produceras) farligt avfall, vilket kan vara en bilreparatör, en frisersalong eller en kontorsbyggnad.

Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Vem ska rapportera?

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera till avfallsregistret.

När började rapporteringen?

Sedan den 1 november 2020 ska uppgifterna som antecknats om farligt avfall rapporteras till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. 

Vad händer om jag är sen med rapporteringen?

Rapporteringskravet är förenat med en miljösanktionsavgift. Det innebär att den som inte har rapporterat sitt farliga avfall i tid kan få betala 5000 kronor till staten.

Rapportera senast två dagar efter anteckning

Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord.

Se exempel på vilka uppgifter som ska rapporteras.

Rapportera med e-tjänst eller API

Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänsten med hjälp av e-legitimation. De verksamheter som ska rapportera ofta till avfallsregistret kan ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna uppgifter direkt.

Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.