Försäljning av folköl

Innan du börjar sälja folköl måste du anmäla det till kommunen. Det gör du via kommunens e-tjänst, se länk till höger på sidan.

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av folköl.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

 

Vad är folköl? expand_less expand_more

Folköl är öl med en alkoholhalt på 2,25–3,5 volymprocent alkohol.

Vem får sälja folköl enligt lagen? expand_less expand_more

Du som ska sälja folköl måste uppfylla de här kraven:

 • Du som äger verksamheten måste ha fyllt 20 år.
 • Din verksamhet ska vara anmäld hos kommunen för att hantera matvaror. Det betyder alltså att din butik eller restaurang ska vara registrerad som ett livsmedelsföretag av kommunens miljökontor. Läs mer om det under rubriken Livsmedelskontroll.
 • Du ska sälja ett varierat och omfattande utbud av matvaror eller maträtter.
 • Ska du servera folköl måste du även sälja flera sorters lagad mat.
Vad är det viktigt att tänka på när jag säljer folköl? expand_less expand_more

Det finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

 • Du måste vara säker på att personen som köper folköl är minst 18 år.
 • Du får inte sälja folköl till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över folkölen till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Om du inte är säker på att köparen är 18 år ska du begära legitimation. Har köparen inget giltigt id-kort får du inte sälja folköl till köparen.
 • Du får aldrig sälja eller lämna ut folköl till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.
Hur anmäler jag att jag vill sälja folköl?? expand_less expand_more

Innan du börjar sälja folköl måste du göra anmäla till kommunen och det gör du via kommunens e-tjänst. 

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av folköl.

Årlig avgift för dig som säljer folköl. expand_less expand_more

Om du säljer folköl måste kommunen kontrollera att du följer lagen. För den kontrollen betalar du en årlig avgift till kommunen.

Du kan läsa om hur mycket du ska betala under rubriken Kommunens taxor och avgifter. Du kan också ringa kontaktcenter och fråga.

Egenkontroll för försäljning av folköl. expand_less expand_more

Innan du får börja sälja folköl måste du ha ett egenkontrollprogram. 

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera folköl i din butik.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att du ska visa att du följer lagen. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal och leda till att alla i verksamheten hanterar alkohol på rätt sätt.

Hur ska jag veta vad det ska stå i mitt egenkontrollprogram för folköls försäljning? expand_less expand_more

I egenkontrollprogrammet ska det stå hur all din personal ska göra när de säljer folköl. Det ska också stå att du som äger verksamheten har berättat för alla som jobbar hos dig vad det står i lagen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla. Där kan du också hitta exempel på hur ett egenkontrollprogram för folköl och tobak kan se ut.

Folkhälsomyndigheten skriver också vad det står i lagen om hur du ska hantera folköl. Där står det:

 • vad du får göra, som till exempel att du får sälja till den som har fyllt 18 år.
 • vad du måste göra, som till exempel kontrollera att den som köper har fyllt 18 år.
 • vad du inte får göra, som till exempel sälja cigaretter styckvis.
Vem ska ha mitt egenkontrollprogram för försäljning av folköl?? expand_less expand_more

Egenkontrollprogrammet ska du förvara i verksamheten, alltså till exempel din butik eller kiosk. Innan du börjar sälja folköl ska du skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till kommunen tillsammans med din anmälan som görs i e-tjänsten. 

På vilka sätt kan man legitimera sig i Sverige vid köp av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter? expand_less expand_more

Den som vill köpa tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter måste kunna bevisa att den har fyllt 18 år. Du kan läsa om vilka legitimationer som är godkända i Sverige på Polismyndighetens webbplats.

Sammanfattningsvis är pass samt svenska id-kort och körkort alltid godkända legitimationer.

Kommunen kan utföra kontrollköp för dig som säljer folköl. expand_less expand_more

När du säljer folköl ska kommunen kontrollera att du följer lagen. Det kan vi till exempel göra genom något som kallas kontrollköp.

Då anlitar vi någon som har fyllt 18 år men som ser ung ut och kontrollerar om hen får visa legitimation innan hen får köpa folköl hos er.

Kommunen har också rätt att ställa andra krav som du och din verksamhet måste följa när det gäller försäljning av folköl. Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats.