Hygienlokaler

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som medför en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till kommunen.

Förändringar i 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som trädde i kraft 1 juli 2021 innebär att verksamheter som utför behandlingar med risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg har anmälningsplikt. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

Senast 1 september 2021 ska den som utför behandlingar med olika former av nålar, skalpeller, rakblad och lansetter där det finns risk för annan smitta, till exempel hudinfektioner, anmäla sin verksamhet till kommunen. Barberare, nagelsalonger, håltagningsverksamheter och frisörer som använder skärande/stickande instrument och verktyg direkt mot huden är exempel på verksamheter med anmälningsplikt.

Vilka hygieniska verksamheter har anmälningsplikt?

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter som medför risk för blodsmitta eller annan smitta är

  • Tatuering och kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
  • Akupunktur
  • Piercing
  • Microneedling
  • Fotvård
  • Barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap
  • Öronhåltagning

Den som påbörjar sin verksamhet utan föregående anmälan kan, enligt miljöbalken, få betala en miljösanktionsavgift.

Anmälningsblanketten hittar du, här.

Ny lag från den 1 juli 2021 om estetiska behandlingar

Den 1 juli 2021 träder en ny lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer på IVO 

Så här anmäler du din verksamhet expand_less expand_more

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet.

Du kan antingen använda vår E-tjänst eller fylla i en blankett som du skickar till miljokontoret@sodertalje.se. I E-tjänsten kan du söka efter ”Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling".

Ska en ny lokal inrättas eller en befintlig lokal förändras kan bygglov och bygganmälan krävas enligt plan- och bygglagen. Du hittar mer information här

Ambulerande/mobil hygienisk verksamhet expand_less expand_more

Om du ska ha en mobil verksamhet – exempelvis erbjuda hygienisk behandling på företag eller arbetsplatser, vid hembesök eller i husvagn/husbil – bör detta anmälas till varje kommun där behandlingen utförs.

Samma krav på allmän hygien, hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller som för de stationära verksamheterna.

Avgift expand_less expand_more

Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan av hygienlokal enligt gällande miljöbalkstaxa.