Färdtjänst

bild på taxi

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att använda kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst gäller för resor inom det egna länet. Du kan ansöka via Kontaktcenter.

Så här ansöker du om färdtjänst

  1. Kontakta din läkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Ett sådant läkarintyg är giltigt i tre månader.
  2. Läkaren kan sända läkarintyget och du kan ta med dig intyget för att själv skicka in det till Kontaktcenter via post eller besöka receptionen i Stadshuset.
  3. När läkarintyget har inkommit sänder vi på Kontaktcenter ut ett brev med en ansökningsblankett samt en tid för en utredning. Plats för utredning är på Kontaktcenter i Stadshuset
  4. Efter utredningen skickar Kontaktcenter dina handlingar till Färdtjänsten i Stockholm som fattar beslut om ifall du får färdtjänst eller inte.
  5. Beslutet kommer direkt från Färdtjänsten i Stockholm hem till dig.