Nyheter

Militär övning mellersta militärregionen 23–31 maj

Bild på militärer i en skog

2022-05-20

Mellan den 23 och 31 maj genomför Försvarsmakten livgardet en så kallad krigsförbandsövning i ett område som sträcker sig från Gävle i norr till Oxelösund i söder, från Enköping i väst till Roslagen i öst. Sammanlagt ingår cirka 700 personer i övningen. Det är i huvudsak Livgardets förband som övas, men flera andra förband har enheter med i övningen.

Övningen kommer att ske både dag-, kvälls- och ibland nattetid. Skottlossning med så kallad lös ammunition kan förekomma, men endast i mindre omfattning. Överenskommelser har gjorts med berörda markägare.

Exempel på övningsmoment är:    

  • Patrullering till fots och med fordon
  • Spårarbete med hund
  • Kortare och enklare stridsmoment
  • Polisiära ingripanden och fordonskontroller

Då enheterna transporteras med mindre fordon kommer man märka av dessa på vägarna kring övningsområdena, men bedöms inte innebära några trafikhinder.

Övningen är planerad sedan länge och är dels en slutövning för inneliggande kull av värnpliktiga, dels en repetitionsutbildning för krigsplacerade officerare och soldater samt en övning för att upprätthålla och utveckla kompetensen hos dessa.