Nyheter

Nominera till hållbarhetspriset 2022

2022-09-19

Vem får hållbarhetspriset 2022? Varje år delar Södertälje kommun ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun.

Hållbarhetspriset har öppen nominering. Det betyder att du kan nominera dig själv, en annan person, ett företag, en organisation eller en sammanslutning.

Nominera din kandidat senast den 6 november. Hållbarhetsutskottet utser två eller tre finalister till priset, varav en vinnare.

Prisutdelningen för årets vinnare kommer ske på Södertälje Science Week i början av februari 2023.

Den kandidat du vill nominera bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden
  • Insatser som främjar människors hälsa
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik.

 

Hållbarhetspriset kan inte delas ut till verksamheter eller företag i Södertälje kommunkoncern, eller till enskilda personer för yrkesmässiga insatser inom kommunkoncernen.