Södertälje nionde miljöbästa kommun 2023

Södertälje nionde miljöbästa kommun 2023

Södertälje kommun hamnar på nionde plats i Aktuell hållbarhets ranking där de på olika sätt mäter Sveriges kommuners miljöarbete. I kategorin Mellanstora städer landar Södertälje på sjätteplats.

       Jag känner mig otroligt stolt och glad, det här visar att vi är på rätt väg. Det är ett kvitto på att Södertälje har ett långsiktigt och väl fungerande miljöarbete, säger Alexander Rosenberg (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Södertälje kommun.

Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet.

Rankningen är baserad på en enkät där kommunerna själva har svarat på ett antal frågor som rör allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Nytt för i år är att även de konsumtionsbaserade utsläppen i kommunerna kartläggs. 

Resultatet från enkäten räknas sedan ihop med aktuell data från ett flertal olika externa källor och myndigheter.

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela kommunkoncernen, Södertälje har flera satsningar som bidrar till positionering i framkant när det gäller miljö- och klimatarbete. Några exempel är fossilfria transporter och drift, produktion av biokol, arbete med naturvård och våtmarker, planering och utredning av bio-CCS (koldioxidlagring), ekologiska livsmedel samt nod för hållbar kost och livsmedelsproduktion. Viktigt för kommunen är även att sätta och följa upp mål, vilket bland annat sker genom miljö- och klimatstrategin samt flera andra styrdokument som har betydelse för kommunens miljöarbete.

       Idag kan vi vara glada över denna topplacering, men vi ska inte tappa fokus på det fortsatta arbetet. Vi har en lång resa framför oss för att nå våra mål, säger Alexander Rosenberg (M).

 

Här kan du läsa mer om hur rankningen går till och de olika kategorierna

Här kan du läsa Södertälje kommuns miljö- och klimatstrategi