Nu kan ideella föreningar inom socialt arbete söka bidrag

Du som driver en ideell förening som erbjuder sociala insatser till individer och grupper i Södertälje kan söka verksamhetsbidrag från Socialnämnden. Ansökan ska vara inlämnad senast den 25 januari 2018.

Socialnämnden fattade tidigare i år beslut om nya riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella föreningar i Södertälje kommun som bedriver frivilligt socialt arbete och "främjar social stabilitet, demokrati, jämställdhet och en god folkhälsa samt stimulerar nytänkande och självhjälp och som motverkar social utslagning". Bidraget ges i form av ekonomiskt stöd som kan användas under ett, max två verksamhetsår till föreningens löpande verksamhet.

Ansökan

För att beviljas verksamhetsbidrag behöver ansökan uppfylla villkoren enligt socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag, utöver att vara registrerad i kommunens föreningsregister.