Snøhetta ritar konsthall i Ytterjärna för permanent utställning av Hilma af Klint

Måndagen den 30 januari tog Kommunfullmäktige beslut om detaljplan för Ytterjärna konsthall, konferens och del av kulturcentrum. Arkitektkontoret som har gjort principskisser är den världsberömda norska byrån Snøhetta. Se bilder.

Detaljplanen innebär att stiftelsen Kristallen kommer ett steg närmaren visionen om en konsthall med permanent utställning av Hilma af Klint.

Principskisser

Skisserna är framtagna av Snøhetta som tidigare har skapat operan i Oslo och Ground Zero i New York. Skisserna ger en uppfattning av gestaltningsidén som önskas av Stiftelsen kristallen.

Principskiss Konsthall för stiftelsen Kristallen, av MIR/Snøhetta

 

Principskiss Konsthall för stiftelsen Kristallen, av MIR/Snøhetta

 

Visionen för konsthallen

Anders Kumlander, ordförande stifelsen Kristallen

Anders Kumlander, ordförande i stiftelsen Kristallen, berättar om visionen med konsthallen.

– Projektet har tillkommit för vi tror att behovet av humaniora och konst växer i vårt samhälle. Det är viktigt att området utvecklas, att annat än rationalitet, ekonomi och naturvetenskap får ta plats. Konst ger oss människor balans och Hilma af Klints bildkonst bidrar till detta. Konsthallen Kristallen ska tillgängliggöra hennes verk, göra den publik på ett permanent sätt.

Men det blir också samtidskonst och andra verksamheter som stimulerar mänsklig utveckling, medvetenhetsutveckling och en sund samhällsutveckling.

– Konsthallen står inte för sig själv. Den ska ses i ett sammanhang där Kulturhuset i Ytterjärna är ett nav. Vi har i dag ett aktivt kulturprogram, och när detaljplanen talar om konferens- och hotellverksamhet, är det tänkt att utvecklas över tid. Intresset för konsthallen och kulturcentrum påverkar när de andra delarna kan växa fram.

Anders hoppas på en möjlig byggstart så snart som möjligt. Inom de närmaste åren handlar det om att få till finansieringen av konsthallen. Nu ser han att de kommer ett steg närmare när detaljplanen har antagits.

 

Bakgrund

All mark inom detaljplaneområdet ägs av Nibblestiftelsen, Vidarestiftelsen och Stiftelsen Järna kulturcentrum (före detta Stiftelsen Rudolf Steiner-seminariet)

Detaljplanen för del av Säby 5:1 m.fl. (Ytterjärna konsthall, konferens och del av kulturcentrum) har bekostats av plankostnadsavtal med Vidarstiftelsen. Planens syfte är att möjliggöra byggnationen och reglera byggrätt för delar av befintlig bebyggelse.

Samtliga bilder är från MIR/Snøhetta.