Södertälje blir dubbelt så stort

Centrum blir dubbelt så stort när vi utvecklar den norra delen av stadskärnan. I en konceptstudie har vi tittat på hur området skulle kunna se ut om 20 år.

De flesta Södertäljebor bor i staden. Vi vill att staden ska spegla de människor som bor här – att vi kommer från olika delar av världen och har olika kulturer. Vi vill att människor ska känna sig trygga när de rör sig i staden både på dagen och på kvällen.

Den norra delen av stadskärnan sträcker sig från S:ta Ragnhilds kyrka till Science Park. Ett område som är ganska otryggt och innehållslöst, förutom Tom Tits Experiment.

Ta ett större grepp

Med hjälp av konceptstudien för den norra delen av stadskärnan vill vi ta ett större grepp och på olika sätt visa hur området kan utvecklas. Förnyelsen är en del av ett större arbete med att utveckla Södertälje stad. För att människor ska vilja vara i centrum arbetar vi med att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av restauranger, kultur, handel, arbetsplatser, offentliga platser och rekreation samt fungerande kollektivtrafik.

– Med studien så vill vi öppna upp för en dialog med alla aktörer som är med och skapar stadsdelen – KTH, Science Park, våra medborgare, fastighetsägarna, SL och Nobina, företagare, Tom Tits, handlare med flera, säger Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Flera viktiga målpunkter

I den norra delen av stadskärnan finns redan flera viktiga målpunkter och i framtiden kommer de att bli ännu fler.

Många bostäder ska byggas i området, inom de närmaste åren omkring 700. Flera företag och kontor etablerar sig i stadsdelen samtidigt som KTH och Campus Telge förlägger sin verksamhet dit. Allt detta innebär att sambandet med centrum behöver förstärkas. Målsättningen är att skapa en sammanhängande stadskärna och öppna staden mot vattnet.

Konceptstudien är framtagen för att studera förutsättningar, potential och visualisera möjliga framtidsscenarier.

– Konceptstudien är bara en början, nu startar arbetet. Tanken är att vi tillsammans med flera andra ska utveckla området på bästa sätt – arbeta mot samma målbild, säger Håkan Buller och fortsätter:

– Nu för vi exempelvis diskussioner med SL och Nobina om den framtida kollektivtrafiken i stadsdelen både på kort och lång sikt.

Hör av dig om du har synpunkter

Vi vill gärna höra dina tankar och synpunkter! Läs gärna igenom konceptstudien och hör av dig till samhällsbyggnadskontoret eller till ansvariga politiker om du har några frågor eller vill komma med synpunkter. Stadsbyggnad är något vi gör tillsammans!

Ta del av konceptstudien för norra delen av stadskärnan.

Vill du veta mer om pågående detaljplaner eller de byggnationer som sker i norra delen av stadskärnan? Gå in på www.sodertalje.se/detaljplan eller kontakta samhällsbyggnadskontoret så berättar vi gärna mer.