Tyck till om Västergård!

Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje arbetar med att ta fram en strukturplan för Västergård. Strukturplanen visar på ett övergripande sätt en vision för hur stadsdelen kan utvecklas fram till 2036.

Hur du upplever Västergård är viktigt för oss att veta för att vi ska kunna utveckla området i rätt riktning. Arbetet befinner sig i ett tidigt skede och kommunen bjuder nu in dig som invånare att vara med och bidra med din kunskap om området.

Enkäten är öppen till och med 30 April 2019.

Klicka här  för att delta!

Läs mer om medborgardialoger samt strukturplaner!

Tätorten-SV-Västergård - kopia.jpg