Barn och fritid

Yrkesföreberedande vuxenutbildning ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du kan välja ett gymnasialt yrkespaket eller en lärlingsutbildning.

Barnskötarutbildningen i Södertälje

Yrkespaket, Barnskötare, 1450 poäng

Utbildningen är ett sammansatt paket av kurser som förbereder dig för ett arbete med uppgifter knutna till pedagogisk verksamhet och du lär dig att bygga professionella relationer med barn, elever och kollegor. Du får både yrkespraktik samt kunskaper i svenska och samhällskunskap, som ofta är ett krav från arbetsgivaren. 

Efter genomförd utbildning kan du arbeta som barnskötare.

Om yrket

Som barnskötare arbetar du i direkt anslutning till barn och unga och medverkar i deras lärande och växande. Din förmåga att kommunicera och bygga relationer med barn, ungdomar, deras vårdnadshavare och dina kollegor är mycket viktig.

Om arbetsmarknaden

Under 2022 är det generellt stora möjligheter till jobb för elevassistenter, små till medelstora möjligheter för barnskötare.

Arbetsförmedlingen, prognos för barnomsorgssektorn

EU-finansiering av yrkesvux 2023

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om ett återhämtningsstöd. Våra gymnasiala yrkespaket kommer delvis att finansieras av EU-medel.

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Nästa kursstart

Kursstarter och ansökningstider

När kan du börja?

Vårtermin 2023

Studieperiod 1

Kurstart: 9 januari
Ansökningstid: 26/9 - 13/11 2022

Studieperiod 2

Kurstart: 20 mars
Ansökningstid: 21/11 2022 - 22/1 2023

Hösttermin 2023

Studieperiod 4

Kurstart: 7 augusti 2023
Ansökningstid: 3/4 - 11/6 2023

Studieperiod 5

Kurstart: 16 oktober 2023
Ansökningstid: 3/4 - 20/8 2023

Obs! Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. På ansökningsportalen/webbansökan hittar du information om kursstart specifikt för den utbildning du valt.

Kursinformation

Här studerar du

Vuxenutbildningen Södertälje

Utbildningen anordnas i kommunal regi av vuxenutbildningen i Södertälje. Skolans lokaler ligger på Västergatan 2.

Om skolan

Under fliken "om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se filmer där elever och lärare berättar om hur det är att studera här.

Elever och lärare på vuxenutbildningen i Södertälje berättar

 
Studieform och kurslängd

Hur lång är kursen?

Barnskötarutbildningen är ett gymnasialt yrkespaket som omfattar ett antal olika kurser fördelat över flera studieperioder, sammanlagt 73 veckor.

Du läser sammanlagt 1450 poäng vilket innebär heltidsstudier - 40 timmars arbete (20 poäng) per vecka.

Distansundervisning eller klassrum

Du kan välja mellan distansundervisning och att läsa på dagtid i klassrum.

Distansundervisning innebär självständiga studier men du har ett antal schemalagda träffar med lärare. Du behöver ha tillgång till en dator och vara tillgänglig för examinationer och vissa lektioner med praktiska moment under studietiden för din kurs. Distansundervisning kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel.

Obligatorisk yrkespraktik, APL

Minst 15% av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL) då skolan ordnar en handledare för dig på en arbetsplats inom lämplig verksamhet där du får arbeta med kursmålen i arbetslivet. Praktiken sker under två perioder om vardera 5-6 veckor på heltid och är obligatorisk. APL måste genomföras av alla även om du redan arbetar eller har arbetat inom barnomsorgen.

Obligatorisk yrkespraktik gäller även för dig som läser på distans.

Kursinnehåll
Studieekonomi

Avgiftsfri utbildning

Södertälje kommuns gymnasiala yrkesutbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för kurslitteratur och annat studiematerial.

Utbildningen är studiemedelsberättigad

Alla utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN. För att ansöka om studiemedel kontaktar du CSN direkt.

Bidrag för dig som är arbetslös

För dig som är arbetslös finns möjligheter att söka studiestartsstöd. Vissa arbetslösa kan under en kortare tid få bidrag för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb.

För att ansöka om studiestartsstöd kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. En handläggare får du när du anmäler dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om studiestartsstöd: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html

Ladda ner broschyr

Innan du ansöker

Behörighet och förkunskapskrav

Vem kan läsa gymnasial yrkesutbildning?

Om du har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kan du ansöka till gymnasiala kurser eller yrkespaket från och med 1 juli samma år du fyller 20. Har du slutbetyg från ett nationellt program så spelar åldern ingen roll.

Om du redan har godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs eller utbildning för att höja betyget.

Förkunskapskrav

Du behöver ha läst klart grundläggande svenska som andra språk eller gått klart grundskolan. Vi ber dig att infoga ALLA dina tidigare gymnasiala betyg när du söker utbildningen.

Nivåtest

 • Nivåtest är obligatoriskt för alla sökande som inte har avslutat svensk grundskola.
 • Efter ansökan kallas du till nivåtest på Vuxenutbildningen i Södertälje, via den e-postadress som du skrivit i din ansökan.
 • Nivåtestet säkerställer att du har tillräckliga förkunskaper i svenska språket för att klara av yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Läs mer om nivåtest här

Orienteringskurs

Om ditt nivåtest visar att du inte har tillräckliga förkunskaper kommer du att antas till en studieförberedande orienteringskurs (tio veckor) där du läser yrkesrelaterad svenska. Därefter börjar ditt kurspaket.

Orienteringskursen är studiemedelsberättigande genom CSN.

 

Betyg till ansökan

Dina betyg ska vara Vuxenutbildningen tillhanda före sista ansökningsdagen. Om du har fått en påminnelse ska betyget i normala fall skickas in inom tre arbetsdagar, annars kan inte din ansökan behandlas.

Du som har utländska betyg måste skicka in dina betyg samt ett utlåtande från UHR. Läs mer nedan.

För att ett betyg ska vara giltigt så måste det vara underskrivet av en rektor.

Så här bifogar du dina betyg

Du kan scanna in dina betyg eller ta en tydlig bild på dem. Det är viktigt att underskriften syns på betygsdokumentet samt eventuella stämplar. Du kan själv ladda upp dina betyg på din sida under ”Mina bilagor” eller mejla dem till oss så att vi kan lägga in dem.

Du kan skicka dem till oss via post, adressen är:

Vuxenutbildningen Södertälje
Västergatan 2
151 89 Södertälje

Vi har även brevlådor utanför receptionen samt utanför skolan där du kan lämna kopior på dina betyg.

Kopiera betyg

Du kan komma med dina betyg till receptionen under ordinarie öppettider för att få dina betyg kopierade.

Om du har utländska betyg

Bedömning och utlåtande

Har du en utländsk utbildning behöver du ansöka om ett utlåtande från UHR där de gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

Ett utlåtande är ett kostnadsfritt digitalt dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utlåtandet behöver du bifoga till din ansökan om du vill studera hos oss.

Eftersom handläggningstiden för en bedömning är cirka 2−5 månader är det viktigt att du gör det så snart du kan. Du kan skicka in din ansökan och bifoga utlåtandet senare.

UHR, Universitets- och högskolerådet, bedömer tre typer av utländsk utbildning: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Information om hur du ansöker om ett utlåtande hittar du på UHR :s hemsida:

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/

Så här ansöker du

 

Ansökan till kurser och utbildningar gör du på vår ansökningsportal/webbansökan. Där kan du läsa om hur du ska göra för att ansöka och hur du skapar ett användarkonto. Det måste du ha för att kunna göra en ansökan. Titta på instruktionsfilmen innan du sätter igång!

Så här gör du din ansökan:

 1. Gå till webbansökan
 2. Klicka på hitta kurser i menyraden, välj kurs och lägg den i kurskorgen
 3. Gå till kurskorgen och starta ansökan
 4. Logga in eller skapa ett konto
 5. Kontrollera dina personuppgifter
 6. Prioritera valda kurser
 7. Beskriv din tidigare utbildning och bifoga betyg.
 8. Ange dina mål med studierna
 9. Skicka in ansökan

Har du frågor som rör din ansökan kan du kontakta oss.

Vad händer efter ansökan?