2019-03-05

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden, muntlig information

5. Uppföljning av enheter, bedömning av resultat-kvalitet-ekonomi, muntlig information

6. Arbetslivsnämndens bokslut

7. Utbildningsnämndens årsbokslut 2018

8. Resultatredovisning betyg höstterminen 2018 årskurs 6-9

9. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

10. Förändring av tillämpning av skolskjutsreglemente gällande skolskjuts under vintertid i Östra Kallfors, Järna kommundel

11. Svar på medborgarförslag "Skolgården på Rosenborgsskolan - dags för ett ansiktslyft"

12. Tillägg till programpris naturbruksprogrammet, inriktning trädgård vid Vackstanäs friskola

13. Namnförslag på grundskola och förskola i kvartert Braxen 2

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden

17. Övriga frågor