Livsmedel och dricksvatten

Vattenkran fyller glas med vatten

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Livsmedelsföretaget ansvarar alltså för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten.

 Den svenska livsmedelskontrollens mål är att se till att lagstiftningen följs, så att konsumenterna får säkra livsmedel, inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. På följande sidor hittar du information och stöd för dig som behöver veta hur du ska hantera livsmedel på rätt sätt. Du hittar också information om hur du sätter upp ett egenkontrollprogram för att stödja ditt arbete för att uppnå säkra livsmedel och följa lagstiftningen.

Vilken lagstiftning gäller för livsmedelsföretag? expand_less expand_more

Stora delar av livsmedelslagstiftningen är gemensam för EU. EU kontrollerar att medlemstaternas livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen. Det sker genom Food and Veterinary Office, Dublin, Irland.

Hur kontrollen ska gå till och vilka mål och prioriteringar som finns beskrivs i den nationella kontrollplanen. I Sverige gäller även den svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen, och Livsmedelsverkets föreskrifter med mera. Du hittar bra information om lagar och regler på Livsmedelsverkets webbplats .

Var går gränsen för vad som räknas som livsmedelsföretag? expand_less expand_more

Varje organisation som med någon form av regelbundenhet hanterar livsmedel är enligt lagen ett livsmedelsföretag. Det gäller såväl stora som små företag, från bonden som producerar mjölk till kiosken som säljer godis, och restaurangen som serverar mat. Det gäller även verksamheter som inte är vinstdrivande, exempelvis skolkök eller en förening som har café för allmänheten.
Har du ett livsmedelsföretag ska du registrera det hos kommunen. Du som ska delta i en festival, en mässa eller ett evenemang behöver också registrera din verksamhet. Använd blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 
Det finns dock en del du får göra utan att registrera en livsmedelsanläggning, några exempel:
• en bilverkstad ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.
• en blomsteraffär har en frysbox med glasspinnar.
• en hårfrisör bjuder kunderna på dryck under behandlingen.
• en privatperson är med i en förening och frivilligt bakar några enstaka plåtar kanelbullar som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
• en privatperson bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.

Är livsmedelsföretag något nytt för dig? Det finns hjälp! expand_less expand_more

För dig som just ska starta ett livsmedelsföretag är här några tips om var du kan få hjälp:

Nyföretagarcentrum 
Här får du stöd med allt som gäller hur du kan starta ett företag, samt tips om bra kontaktnät och annat som du behöver som ny i din bransch.

Näringslivsavdelningen- Södertälje kommun 

Näringslivsavdelningen arbetar för att utveckla näringslivet och förbättra företagsklimatet genom att bland annat stärka samarbeten, attrahera etableringar och ge företagsservice. Har du frågor om exempelvis kompetensförsörjning, frågor om lediga lokaler eller möjligheter till att nätverka med andra företagare hjälper Näringslivsavdelningen dig.

Branschorganisationer
Din branschorganisation känner till vilka lagar och regler som gäller och har ofta tydlig information om kraven på olika livsmedelsföretag. Ofta har de också experter som du kan ställa dina frågor till. Det finns organisationer för bland annat hotell och restaurang, livsmedelsbutiker, bryggerier, mjölk, ägg, kött, bagerier, vatten, bensinmackar, e-handel.

Branschriktlinjer 
De riktlinjer som rör livsmedelskontroll för din bransch har Livsmedelsverket samlat på sin webbplats. Kanske hittar du här riktlinjer om sådant som du inte ens visste att du måste kontrollera?

Livsmedelsverket 
Du hittar det mesta om regler på Livsmedelsverkets webbplats. De har också bra tips för dig som är ny i branschen. Du får svar på frågor om allt från vilken typ av målarfärg som är godkänd för restauranger till temperaturkraven i en frysdisk.

Kontaktcenter 
Vill du fråga om kostnader, öppettider, administration och liknande kan kommunens Kontaktcenter hjälpa dig.

Miljökontorets livsmedelskontroll 
Vi utövar livsmedelskontroll i kommunen och utför bland annat kontroller i dricksvattenverk, butiker, restauranger, skolkök och caféer. Har du frågor om vår kontrollverksamhet eller ditt företags verksamhet kan du kontakta oss.

Vad måste jag göra innan jag får öppna livsmedelsverksamheten? expand_less expand_more

Om du öppnar en ny eller tar över en befintlig verksamhet måste du registrera den hos miljökontoret. Din anmälan om registrering behöver vi ha in minst 10 dagar innan du öppnar. Om du skickat in en anmälan och inte hört något från oss inom 12-14 dagar behöver du kontakta miljökontoret för att se att din anmälan kommit in. Det är du som företagare som är ansvarig för att du har anmält din verksamhet på ett korrekt sätt.
Fyll i och skicka in blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning"
All livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, och det är förenat med en kostnad. Läs mer under rubriken Vad kostar livsmedelskontroll. 
Du måste också förbereda verksamheten och lokalen så att lagstiftningens krav uppfylls innan du öppnar för kunder.
Livsmedelskontrollens långsiktiga mål är detsamma som ditt – att dina kunder ska få säkra livsmedel. Anmäler du inte din verksamhet till miljökontoret har vi rätt att stänga den, eftersom vi har kontrollansvar enligt lag. Det gäller också om du utsätter kunderna för fara genom att inte följa lagstiftningen.

Vilka tillstånd behöver jag i en livsmedelsverksamhet? expand_less expand_more

Här har vi samlat några tips om andra avdelningar på kommunen som du kan behöva kontakta när du ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag:

• Om du vill använda allmän plats eller kommunal mark ska du anmäla det till Polisen och samhällsbyggnadskontoret. Det gäller exempelvis torgförsäljning, uteserveringar eller försäljningsvagn på gatan.

• Har du en kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan du behöva lämna in en årlig köldmedierapport. Kontakta miljökontoret

• Om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen kan du behöva bygglov. Ansök om det hos bygglovsenheten

• Om din livsmedelsverksamhet är ansluten till det kommunala avloppet måste du ha fettavskiljare. Anmäl det hos Telge nät

• Om ditt livsmedelsföretag har enskilt dricksvatten har du ansvar för kvaliteten på dricksvattnet och för att ta prover regelbundet. Kontakta då Miljökontorets livsmedelskontroll

• Om du vill servera/sälja alkohol och tobak. Sök då serveringstillstånd hos tillståndsenheten. 

• Om du vill sälja receptfria läkemedel. Anmäl det hos Läkemedelsverket

• I dina lokaler kan du behöva göra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Kontakta då samhällsbyggnadskontorets bygglovsenhet

• Om du behöver använda brandfarliga varor. Kontaktar då Södertörns brandförsvarsförbund. 

• Om du vill beställa avfallshämtning eller om du producerar farligt avfall. Kontakta då Telge återvinning