Nyheter

Demokratiträffar mellan lokala politiker och medborgare

2022-06-10

Föreningar/studieförbund i Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden samt föreningar/studieförbund som riktar in sig på personer med funktionsnedsättning erbjuds att boka in demokratiträffar. Under träffarna får små grupper av medborgare samtala med en liten grupp lokala politiker om demokrati, rösträtt och val. Träffarna är en av kommunens valfrämjandeaktiviteter inför höstens val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Anledningen till att just Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden prioriteras är att dessa områden i kommunen hade lägst valdeltagande i de allmänna valen 2018. Anledningen till att personer med funktionsnedsättning prioriteras är att valdeltagandet i målgruppen är lägre jämfört med övriga befolkningen.

Föreningar/studieförbund som erbjuds att boka in demokratiträffar:

  • föreningar/studieförbund som är anslutna till kommunens föreningsregister och som är aktiva i Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden
  • föreningar/studieförbund som är anslutna till kommunens föreningsregister och som riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Först till kvarn - anmäl intresse senast 20 juni

Det är ett begränsat antal demokratiträffar som erbjuds, först till kvarn gäller. De som är intresserade behöver senast den 20 juni ta kontakt med Minar Milkon på kommunens utredarenhet på e-postadress: minar.milkon@sodertalje.se

Målsättningen är att fyra lokala politiker från fyra olika politiska partier deltar i demokratiträffen - två från politiska majoriteten och två från oppositionen. Det är de politiska partierna i kommunfullmäktige i Södertälje kommun som samverkar kring demokratiträffarna.

Förväntas titta på filmer och läsa igenom förslag på diskussionsfrågor inför träffen

Både den förening/studieförbund som ska ha en demokratiträff och politikerna som ska delta förväntas förbereda sig genom att titta på korta filmer om demokrati och val samt läsa igenom förslag på diskussionsfrågor.

Demokratiträffarna innebär att små grupper av medborgare får möjlighet att träffa och samtala med en liten grupp lokala politiker i ett sammanhang som känns tryggt och välbekant för de medborgare som medverkar. Samtalets tema är demokrati, rösträtt och val. De politiker som deltar vid träffarna deltar som förespråkare för demokratin. Syftet med träffarna är inte att prata om partipolitik.

Erbjudandet om att boka in demokratiträffar går även ut till ett urval av kommunala verksamheter och trossamfund i kommunen.

Mer information

Kommunens valwebb: sodertalje.se/motesarenor