Nyanlända bjöds in till föreläsning om demokrati

Varför är demokrati viktigt? Hur fungerar val i Sverige? Vilka får rösta? Det var några av frågorna som diskuterades när Demokratiberedningen i Södertälje kommun träffade 30 nyanlända i Stadshuset torsdagen den 14 december.

Bildtext, från vänster: Maria Ahumada (V), Beata Kuniewicz (SD), Nina Wahlin (C), Anna Bohman Enmalm (S), och Metin Hawsho (L) är några av politikerna som ingår i kommunens Demokratiberedning. I torsdags föreläste de om lokal demokrati för 30 nyanlända. (Till vänster om Metin står tolk från Centrum för Samhällsorintering).

Att erbjuda samhällsorientering till nyanlända är ett kommunalt uppdrag. I Stockholms län samarbetar 26 kommuner kring samhällsorienteringen. En del av kurserna sker i Södertälje. Studiebesök och externa besök i kurserna är ett viktigt inslag.

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för personer som är nyanlända eller anhöriginvandrare i Sverige. Under kursen får deltagarna kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

72 timmars utbildning

Utbildningen sker på modersmål eller på ett språk som deltagaren behärskar väl. Den är 72 timmar indelad i fem block. Ett av dem är demokrati. För att få bättre inblick i hur demokrati fungerar på lokal nivå fick de nyanlända träffa några av politikerna från Demokratiberedningen i Södertälje kommun. En tolk fanns på plats och översatte till arabiska.

Hoppas på fler möten

– Det här är en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med nyanlända personer och få prata om de här viktiga frågorna. Inte minst med anledning av att vi har ett kommande valår. Inför nästa år är vårt mål att hitta ett system för det här så att vi har möjlighet att kontinuerligt träffa nyanlända och prata om demokrati och delaktighet, säger Anna Bohman Enmalm, (S), ordförande Demokratiberedningen Södertälje kommun.

Åtgärdsplan för ökat valdeltagande 2018

Demokratiberedningen i Södertälje bildades på uppdrag av kommunstyrelsen efter förra valet 2014. Beredningens viktigaste uppgifter är:

  • höja valdeltagandet i kommunen
  • bidra till ett större samhällsengagemang
  • utveckla nya former för medborgardialog

Under valet 2018 kommer det att arrangeras olika valfrämjande aktiviteter i Södertälje kommun. I november 2017 godkände kommunstyrelsen en åtgärdsplan för ökat valdeltagande. Den innehåller bland annat en lista med olika aktiviteter som planeras inför valet nästa år.

Läs mer

Utbildning för nyanlända, Samhällsorientering

Åtgärdsplan för ökat valdeltagande, Södertälje kommun 2018

Demokratiberedningen