Föredragningslistor och protokoll

Här hittar du föredragningslistor och protokoll för Järna kommundelsnämnd 2019 samt tidigare år. Beslut som innehåller personuppgifter publiceras inte.